Pedagogiken

Grunden för den pedagogiska verksamheten på Annagården är den fria leken. Utifrån de rum vi skapar för barnens lek bestämmer de själva vad de vill leka. Barnen inspireras i sin lek av vårt sagoberättande och våra dagliga skapande aktiviteter. Tygskynken, virkade band, kuddar, möbler, dockor, vagnar, fårskinnsfällar, träbitar, mantlar ger utrymmer för barnen att använda materialet så att det passar fantasin och lekens växlingar. I leken är allting möjligt!

Varje dag i veckan har ett eget tema/aktivitet, tex. målning-vått i vått,akvarell, modellering med bivax, sång och musik, rytmik-rörelse, bakning, utflykt till lekplatsen och till skogen. Dessa teman och aktiviteter är återkommande varje vecka, för att ge barnen trygghet och kontinuitet i vardagslivet på förskolan.

 

Annagården Waldorfförskola
Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås
Besöksadress: Kungsängsgatan 5
0322-106 99        rektor.annagarden@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektorerna ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Läroplanen för förskolan, Lpfö98, samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

På Annagården finns ca 21 barn och 4 medarbetare. På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 15 barn och 2 medarbetare.

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se