Maten

På Annagården serverar vi vegetarisk mat baserad på biodynamiska/KRAV-odlade råvaror och utifrån den antroposofiska synen på näring. Näring för de små barnen handlar mycket om att tilltala sinnena: maten skall se vacker ut, lukta och smaka gott och vara näringsriktigt sammansatt.

Att äta är en social och viktig händelse i vårt dagliga liv; måltiderna är lika viktiga som andra behov vi har, som t ex behovet att få röra på sig. Lunchen på förskolan är en viktig stund på dagen. Att sitta ner tillsammans en stund i lugn och ro i gott sällskap, samtala och vila en stund, det är gott!. I år äter vi i klassrummen. Några klasser äter tillsammans.

Vi lagar mat efter säsongens råvaror. Utifrån en basmatsedel skapas varje dag nya variationer utifrån tillgången på ekologiska grönsaker och utifrån önskemå och skaparglädjen i köket.

Blankett för Anmälan av specialkost.

 

Annagården Waldorfförskola
Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås
Besöksadress: Kungsängsgatan 5
0322-106 99        rektor.annagarden@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektorerna ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Läroplanen för förskolan, Lpfö98, samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

På Annagården finns ca 21 barn och 4 medarbetare. På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 15 barn och 2 medarbetare.

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se