Länkar

Waldorflänkar
Waldorskolefederationen  info om pedagogiken, adresser

International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education
ECSWE European Council for Steiner Waldorf Education

Rudolf Steinerskolan i Göteborg Klass 1-9
Martinaskolan i Göteborg Klass 1-9
Fredkullaskolan i Kungälv Klass 1-9
Orust Waldorfskola Klass 1-9

Camphill Häggatorp i Vedum
Antroposofiskt boende för vuxna med särskilda behov

Rudolf Steinerhögskolan Utbildningar och kurser, även på distans
Waldorflärarhögskolan

Waldorfbutiken

Myndigheter
Skolinspektionen

Skolverket

SPSM, Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Alingsås
Alingsås Kommun
Alingsås Tidning

Annagården Waldorfförskola
Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås
Besöksadress: Kungsängsgatan 5
0322-106 99        rektor.annagarden@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektorerna ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Läroplanen för förskolan, Lpfö98, samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

På Annagården finns ca 21 barn och 4 medarbetare. På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 15 barn och 2 medarbetare.

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se