Om oss

Annagården är en Waldorfförskola för barn mellan 1 och 5 år.

Dagens, veckans och årets rytm ger en trygg grund för samvaro, lek och lärande.
Sånger, ramsor, rörelse, skapande och fri lek formar dagen inomhus och ute i trädgårdens grönska.

Den ekologiska, vegetariska maten tillagas på plats.

Nära Annagårdens förskola finns Linnéskolan och Fritidshemet Linnéan, vilket ger rika möjligheter till samverkan mellan barn i olika åldrar.
Rektor Susanne Rison har det övergripande ansvaret för verksamheten.

Ring gärna för mer information! 0322-106 99

Annagården Waldorfförskola
Postadress: 441 28 Alingsås
Besöksadress: Kungsängsgatan 5
0322-106 99  rektor.annagarden@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektorerna ansvarar tillsammans med kollegierna får den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Läroplanen för förskolan, Lpfö98, samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

På Annagården finns ca 21 barn och 4 medarbetare. På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 15 barn och 2 medarbetare.

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se