Anmälan

Anmälningsblankett till Annagården finner du här

ANMÄLAN TILL ANNAGÅRDEN

Man kan anmäla sitt barn från det att barnet är fött.

Den dag anmälningsblanketten kommit Annagården tillhanda är anmälningsdatum.

Vi hör av oss 1 gång per år med förfrågan om ni önskar stå kvar i kön.

När vi erbjuder plats bjuder vi även in er till ett samtal kring vår verksamhet och vad det innebär att ha sitt barn hos oss.

När ni tackat ja till platsen gör vi upp om inskolningstider.

Inskolningen brukar vara i 2-3 veckor.

Ring oss gärna på 0322-106 99 för mer information

Annagården Waldorfförskola

Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås
Besöksadress: Kungsängsgatan 5
0322-106 99    rektor.annagarden@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektorerna ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Läroplan för förskolan, Lpfö 98, samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Annagården finns ca 21 barn och 4 medarbetare. På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 15 barn och 2 medarbetare.

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se