Annagården Waldorfförskola i Alingsås
Förskola 1-5 år.
Välkommen till Annagårdens gemenskap!
Årets fester bildar hållpunkter i vardagen och förbereds noggrant med sång, pyssel, lek, drama och bakning.
Dagens, veckans och årets rytm ger en trygg grund för samvaro, lek och lärande.
Sånger, ramsor, rörelse, skapande och fri lek formar dagen inomhus och ute i trädgårdens grönska.
Rektor Susanne Rison: rektor.annagarden@linneskolan.se
Annagarden Waldorfförskola
Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås
Besöksadress: Kungsängsgatan 5
0322-106 99
Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.
Vi arbetar efter läroplan för förskolan Lpfö 98, samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.
På Annagården finns ca 21 barn och 4 medarbetare. På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På fritidshemmet Linnéan finns ca 15 barn och 2 medarbetare.
info@linneskolan.se