Pedagogiken

Hela människan skall gå i skolan!

Huvud, hjärta, händer och fötter…

Hela jag måste få vara med om det jag lär mig

skall bli till djup, meningsfull och användbar kunskap.

Varje årskurs har sitt tema som vill möta de behov

den växande människan har.

Eftersom vi arbetar åldersöverskridande i 3 grupper händer det att våra stora teman kommer en årskurs över eller under vad som står här:

Förskoleklassen Fri skapande lek, rytm och rörelse.

Klass 1: Folksagor. Ljud- och talkvaliteter.

Från bild till bokstav.

Klass 2: Fabler och legender. Skrivning, läsning, de fyra räknesätten.

Klass 3: Gamla yrken och hantverk. Gamla Testamentet.

Klass 4: Från forntid till vikingatid. Nordisk mytologi. Sveriges geografi. Bråkräkning.

Klass 5: Botanik. De gamla kulturepokerna: Indien, Persien, Babylonien, Egypten och Grekland. Nordens geografi.

Klass 6: Romarriket. Naturvetenskap: optik, akustik, magnetism m.m. Att iaktta, beskriva och dra egna slutsatser. Europas geografi. Vi sätter inte betyg i klass 6; eleverna får betyg först i klass 9.

Klass 7: Att upptäcka världen. Marco Polo, Columbus. Amerika, Asien, Afrika, Australien. Från renässansen till 1600-talet.

Klass 8: Revolution! Strävan efter frihet, jämlikhet och broderskap i historia och nutid. Biografier, t ex Gandhi, King, Mandela. Astronomi.

Klass 9: Från 1800-talet över 1900-talet till vår tid och vår framtid. Biografier. Mycket eget arbete, många samtal och diskussioner. Repetition av hela innehållet i NO och SO för klass 7-9.

Linnéskolan följer Lgr 11 och Waldorfskolans kursplan. Efter avslutad nioårig skolgång har eleverna kunskaper som motsvarar vanlig grundskolekompetens.Vi sätter betyg ht och vt i klass 9. Eleverna söker till gymnasiet på samma sätt och på samma villkor som elever i kommunala skolor.

Du kan även besöka Waldorfskolefederationens hemsida

www.waldorf.se

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås

Besöksadress: Kungsängsgatan 5

0322-140 95 Mail info@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor för Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan och rektor på Annagården ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Lgr11 samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 20 barn och 3 medarbetare. På Annagården Waldorfförskola finns ca 21 barn och 4 medarbetare.

GDPR_AlingsåsWaldorfskoleförening190814

Klagomål och synpunkter 2122

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se