Pedagogiken

Hela människan skall gå i skolan!

Huvud, hjärta, händer och fötter…
Hela jag måste få vara med om det jag lär mig
skall bli till djup, meningsfull och användbar kunskap.
Varje årskurs har sitt tema som vill möta de behov
den växande människan har.

Förskoleklassen Fri skapande lek, rytm och rörelse.

Klass 1: Folksagor. Ljud- och talkvaliteter.
Från bild till bokstav.

Klass 2: Fabler och legender. Skrivning, läsning, de fyra räknesätten.

Klass 3: Gamla yrken och hantverk. Gamla Testamentet.

Klass 4: Från formtid till vikingatid. Nordisk mytologi. Sveriges geografi. Bråkräkning.

Klass 5: Botanik. De gamla kulturepokerna: Indien, Persien, Babylonien, Egypten och Grekland. Nordens geografi.

Klass 6: Romarriket. Naturvetenskap: optik, akustik, magnetism m.m. Att iaktta, beskriva och dra egna slutsatser. Europas geografi.

Klass 7: Att upptäcka världen. Marco Polo, Columbus. Amerika, Asien, Afrika, Australien. Från renässansen till 1600-talet.

Klass 8: Revolution! Strävan efter frihet, jämlikhet och broderskap i historia och nutid. Biografier, t ex Gandhi, King, Mandela. Astronomi.

Klass 9: Från 1800-talet över 1900-talet till vår tid och vår framtid. Biografier. Mycket eget arbete, många samtal och diskussioner. Linnéskolan följer Skollagen och Waldorfskolans kursplan. Efter avslutad nioårig skolgång har eleverna kunskaper som motsvarar vanlig grundskolekompetens.

Här är Läsårsbreven för Läsåret 2014-2015, där det står att läsa vad vi gjort i alla klasser och alla ämnen under detta innehållsrika läsår.

Du kan även besöka Waldorfskolefederationens hemsida
www.waldorf.se