Länkar

Waldorflänkar

Waldorskolefederationen info om pedagogiken, adresser

Friends of Waldorf Education Internationell volontärorganisation

International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education

ECSWE??European Council for Steiner Waldorf Education

Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Martinaskolan i Göteborg

Fredkullaskolan i Kungälv

Orust Waldorfskola

Camphill Häggatorp i Vedum

Rudolf Steinerhögskolan Utbildningar och kurser, även på distans

Waldorflärarhögskolan

Waldorfbutiken

Myndigheter

Skolinspektionen

Skolverket

SPSM, Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Alingsås

Alingsås Kommun

Alingsås Tidning

Alingsås-Kuriren

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Besöks- och postadress: Alingsås Waldorfskoleförening Kungsängsgatan 5, 441 58 Alingsås

0322-140 95 Mail info@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor för Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan och rektor på Annagården ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Lgr11 samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 20 barn och 3 medarbetare. På Annagården Waldorfförskola finns ca 21 barn och 4 medarbetare.

GDPR_AlingsåsWaldorfskoleförening190814

Klagomål och synpunkter

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Kungsängsgatan 5, 441 58 Alingsås

info@linneskolan.se