Länkar

Waldorf
Waldorskolefederationen 
info om pedagogiken, adresser till waldorfskolor i Sverige

RiksföreningenWaldorfförskolornas samråd

 

SFWF
Sveriges Fristående Waldorfskolors Föräldraförening

International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education

ECSWE European Council for Steiner Waldorf Education

Rudolf Steinerskolan i Göteborg Klass 1-9 och gymnasium
Grenkvistskolan i Göteborg Klass 6-9
Martinaskolan i Göteborg Klass 1-9
Fredkullaskolan i Kungälv Klass 1-9
Orust Waldorfskola Klass 1-9

Camphill Häggatorp i Vedum
Antroposofiskt boende för vuxna med särskilda behov

Rudolf Steinerhögskolan Utbildningar och kurser, även på distans
Waldorfseminariet i Göteborg

Waldorflärarhögskolan

Waldorfakademien i Göteborg

 

Waldorfbutiken
myndigheter
Skolinspektionen

Skolverket

alingsås
Alingsås Kommun
Alingsås Tidning

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor och förskolechef ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi följer Skollagen och målen i Waldorfskolans kursplan ”En väg till frihet”.

På Annagården finns ca 21 barn och 4 medarbetare. På Linnéskolan finns ca 25 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 15 barn och 2 medarbetare.

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se