Länkar

Waldorflänkar
Waldorskolefederationen  info om pedagogiken, adresser

Friends of Waldorf Education Internationell volontärorganisation

International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education
ECSWE European Council for Steiner Waldorf Education

Rudolf Steinerskolan i Göteborg
Martinaskolan i Göteborg
Fredkullaskolan i Kungälv
Orust Waldorfskola 

Camphill Häggatorp i Vedum

Rudolf Steinerhögskolan Utbildningar och kurser, även på distans
Waldorflärarhögskolan

Waldorfbutiken

Myndigheter
Skolinspektionen

Skolverket

SPSM, Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Alingsås
Alingsås Kommun

Alingsås Tidning

Alingsås-Kuriren

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås
Besöksadress: Kungsängsgatan 5
0322-140 95    info@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor för Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan och rektor på Annagården ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Lgr11 samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 20 barn och 3 medarbetare. På Annagården Waldorfförskola finns ca 21 barn och 4 medarbetare.

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening190814

Klagomål och synpunkter

 

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se