Kontakt

Ring oss på 0322-140 95

om du vill veta mer om vår skola eller komma i kontakt med rektor, lärare, eller med skolans elevhälsa.

Om vi inte svarar: lämna ett meddelande, så ringer vi upp.

Det går även bra att maila till info@linneskolan.se

Sjukanmälan samt övriga meddelanden lämnas på telefon 0709 821913 samt om det gäller barn på Annagården så är det till telefonnummer 0734 321841, tack. 

Fritids telefon för sms: 0709-82 19 13. Endast sms till detta nummer, tack, vi kan inte svara eller ringa tillbaka

Rektor Elsbeth Östergaard nås på mail: rektor@linneskolan.se 

Biträdande rektor/klassföreståndare åk 3-5 Carin Odell kan nås på sin rektorstid på tisdagar från kl  14.00 på telefon:  0735-224458 alt. 0322-140 95 .


Hitta hit:

I Alingsås, på Bolltorps ängar med närhet till såväl centrum som naturområden, ligger Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnëan på Kungsängsgatan 5.

Buss 2 går smidigt från Terminalen och stannar i närheten på Bolltorpsplan.

Följ sedan Kungegärdsgatan ca 100 meter så ser du våra röda byggnader.

30-minuters parkeringsfickor finns på Kungegärdsgatan. 4-timmars parkering finns på Kungsängsgatan; man betalar via appen SMS Park om man vill parkera längre tid.


Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Besöks- och postadress: Kungsängsgatan 5

0322-140 95 Mail info@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor för Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan och rektor på Annagården ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Lgr11 samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 20 barn och 3 medarbetare. På Annagården Waldorfförskola finns ca 21 barn och 4 medarbetare.

GDPR_AlingsåsWaldorfskoleförening190814

Klagomål och synpunkter

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening, Kungsängsgatan 5, 441 58 Alingsås.

info@linneskolan.se