Kontakt

Ring oss på 0322-140 95

om du vill veta mer om vår skola eller komma i kontakt

med rektor, lärare, eller med skolans elevhälsa.

Om vi inte svarar: lämna ett meddelande, så ringer vi upp.

Det går även bra att maila till info@linneskolan.se

Rektor nås på 0322-140 95

och på mail rektor@linneskolan.se

I Alingsås, på Bolltorps ängar med närhet till såväl centrum som naturområden, ligger Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnëan på Kungsängsgatan 5.

Buss 2 går smidigt från Terminalen och stannar i närheten på Bolltorpsplan.

Följ sedan Kungegärdsgatan ca 100 meter så ser du våra röda byggnader.

30-minuters parkeringsfickor finns på Kungegärdsgatan. 4-timmars parkering finns på Kungsängsgatan; man betalar via appen SMS Park om man vill parkera längre tid.

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås

Besöksadress: Kungsängsgatan 5

0322-140 95 Mail info@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor för Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan och rektor på Annagården ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Lgr11 samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 20 barn och 3 medarbetare. På Annagården Waldorfförskola finns ca 21 barn och 4 medarbetare.

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening190814

Klagomål och synpunkter

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se