Just nu

Nyinsatt halv studiedag: Torsdag 4 april. Skoldagen slutar kl 12. Fritids har öppet.

LäsårstiderVt2019

Läsårstider för kommande läsår, 2019-2020

Linneskolan 1819 Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kortversion av Planen, innehållande Handlingsplan 1819 och samtalsunderlaget Skolans riskfaktorer och Skolans friskfaktorer

Planen hänger samman med Likabehandlingsplanen:Likabehandling1819

Längre ner på denna sida finner du info om Elevhälsan, GDPR, Fritidsavgifter samt ordningsregler.

HÄR SER DU VAD DE OLIKA KLASSERNA ARBETAR MED JUST NU:

EKORREN, Förskoleklass och klass 1 Måndag – skogsutflykt. Tisdag – museet med tema “förr i tiden”. Och mera matematik!

REGNBÅGEN, klass 2 och 3   Tema Djur i Sverige: skriva faktatexter och berätta. Matematik: Geometri. Nationella prov i klass 3. Öva gärna hemma: multiplikationstabeller och högläsning.

KLIPPAN, klass 4 och 5 Vi börjar med kulturepoken Rom.

VEGA, klass 6, 7, 8 och 9 Tema v 13: EU-valet och Historia.

Tisdag 26/3 går vi på studiebesök på Sparbanken kl 13. Vi går från skolan efter lunch och slutar “på stan” efter besöket.

Fredag 29/3 är vi på Ungdomsfullmäktige kl 9.45-13.45, på Stora Hotellet i Alingsås.

Klass 9: Nationella prov i KEMI onsdag 3/4 kl 9-13. ENGELSKA ti 9/4 och to 11/4, kl 9-13.

Klass 6: Nationella prov ENGELSKA må 8/4 o 10/4 från 8.10 till 11.20. Klass 7-9 har frivillig sovmorgon till 10.30 dessa dagar.

Länkarkiv klass 6-9:

Källkritik, för alla ämnen, alltid: Källkritik

Teknik, översiktVT19; Uppfinningar14-2000; Teknikutveckling

1900-talet2000-talets årtal (historia, samhällskunskap) 

NO-dokument: 31forskareText 31forskareFoton. Fler NO-dokument: Mekanikens gyllene regel Sång  Bruno, Galilei & Co  KonvexKonkavLjusSpektrum  Enkel ellära  Statisk elektricitet, genreblandning  Ljud  Newtons lagar   Densitet Energiformer  pH   En salt historia NO experiment  Såpbubblor   Fotosyntes och kolhydrater  Fotosyntessång  Biomer, ekosystem, fotosyntes  SVAMPoLAV

Klass 9 läser Utvandrarna av Wilhelm Moberg. Klass 8 läser olika “klassiker”. Klass 6 och 7 läser fritt valda böcker ur skolbiblioteket. Underlag för samtal: Boksamtal  Romaner181900tal  Retoriska stilmedel

Klass 6-9 har gjort naturfilmer från Alingsås i samarbete med Safari Sverige. Hitta Alingsås, kolla och njut!

Konsumentverket https://www.hallakonsument.se/

Yann Arthus Bertrands projekt 7 billion Others http://www.7billionothers.org/thematic-voices

Statistiska centralbyrån; intressant statistikhttp://www.scb.se/

 

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

Ordningsregler 1819

Fritids1819

Frånvaro1819

Om Fritidsavgifterna

INKOMSTUPPGIFT1819Info om avgiftsgrundande inkomst

Länk till Alingsås Kommuns hemsida för uträkning av barnomsorgsavgift

ELEVHÄLSAN är en viktig del av skolans vardag. Vårt ELEVHÄLSOTEAM består av: Kristian Holmberg, skolläkare och verksamhetsansvarig för Skolhälsovården; Lotta Högberg, skolsköterska; Birgitta Provins, kurator och specialpedagog; Maria Bäck, psykolog och Helena Rödholm Siegrist, rektor. Läs mer Elevhälsan1819

 

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås
Besöksadress: Kungsängsgatan 5
0322-140 95    info@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor och förskolechef ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Lgr11 samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 15 barn och 2 medarbetare. På Annagården Waldorfförskola finns ca 21 barn och 4 medarbetare.

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se