Just nu

 

VÅRTERMINEN börjar tisdag 9 januari enligt vanligt schema.VÅRTERMINEN18

Förskoleklass SOLSTRÅLARNA Nu blir det vävning!

Klass 1-2 SOLVÄNDAN Vi börjar med matematik, tid, klockan.

Klass 3-4 RATATOSK Vår första period blir Sveriges geografi.

Hemkunskapsuppgifter att göra hemma! Inlämning var 8 december, lämna så fort som möjligt. Tisdagar fram till jul slutar vi 14.40. Boka utvecklingssamtal!

Klass 5-6 ROSMARIN Klass 5: Sveriges Geografi! Klass 6: Teknik och Engelska.

Datum för Nationella Prov, klass 6

Terminens första nationella prov blir i Svenska  ti 6/2 och to 8/2.

Hemkunskapsuppgifter att göra hemma! Inlämning  var i december, lämna in så fort som möjligt.

Klass 7-9 ROTUNDAN  Tekniktema! TEKNIKvt18   Uppfinningar från förr till nu   Teknikutveckling

Klass 9: Boksamtal 19/1, förbered utifrån dessa dokument Boksamtal Romaner181900tal

Bra länk för att öva på ENGELSKA.

Datum för nationella prov i klass 9 vårterminen 2018

Terminens första Nationella prov blir i Svenska ti 13 och to 15 mars.

Hemkunskapsuppgifter att göra hemma! Inlämning var i december, lämna in så fort som möjligt. Boka utvecklingssamtal!

Bra NO-länkar och uppgifter: https://www.naturvetenskap.org/    APPARhögstadietgymnasiet  APPARmellanohögstadiet  Newtons lagar    Bruno, Galilei & Co  31forskareFoton  31forskareText  Energi

VÅRTERMINEN18

LÅ1718 Läsårsdata 20172018

Från rektorn1718

Ordningsregler 1718

Fritids1718

Frånvaro1718

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsåret 2017-2018:

Korta versionen 1718ÅRSHJUL Plan mot diskriminering kränkande behandling

Långa versionen Likabehandling1718

Bra appar, länkar och uppgifter att jobba med:APPARmellanohögstadietAPPARhögstadietgymnasiet

Fler bra länkar:

Konsumentverket https://www.hallakonsument.se/

Yann Arthus Bertrands projekt 7 billion Othershttp://www.7billionothers.org/thematic-voices

Statistiska centralbyrån; intressant statistikhttp://www.scb.se/

LänklistaNOTEKNIKvt17 

 

ELEVHÄLSAN är en viktig del av skolans vardag. Vårt ELEVHÄLSOTEAM består av: Kristian Holmberg, skolläkare och verksamhetsansvarig för Skolhälsovården; Maj-Britt Eliasson, skolsköterska och specialpedagog; Elisabeth Fogelberg, kurator och specialpedagog; Maria Bäck, psykolog och Helena Rödholm Siegrist, rektor. Läs merInfo om elevhälsaAug17

LINNÉSKOLANS IT-kompetens som en del av en lärande kultur.

 

Vi samverkar med KULTURRÅDET i projektetSKAPANDE SKOLA

 

En väg till matematik, “Linnéskolans mattebok”, skriven av vår lärare Linnea Bergersjö kan köpas i skolan eller beställas från Bokförlaget Mynta

 

Huvudman för Linnéskolan, Fritidshemmet Linnéan och Annagården Waldorfförskola är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor och förskolechef ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi följer Skollagen och målen i Waldorfskolans kursplan ”En väg till frihet”.

På Annagården finns ca 22 barn och 4 medarbetare. På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 15 barn och 2 medarbetare.