Just nu

Tack för dans och glädje på Sommaravslutningen! Ett underbart sommarlov önskar vi alla, med strålande soliga dagar, mysiga regndagar och däremellan mjuka gråa sköna dagar att bara vara, bara ha det gott! Plocka smultron och trä på strå!

Klass 9 har varit i London. Reseberättelsen finner du här.ImpressionsandreflectionsLondon19

Måndag 17/6 öppnar Sommarfritids. Stängt fredag 21/6-26/7. Sommarfritids öppnar igen måndag 29/7. Måndag 19/8 är det studiedag (stängt).

Höstterminen börjar med Upprop tisdag 20 augusti kl 10.

Läsårstider för läsåret 2019-2020

Linneskolan 1819 Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kortversion av Planen, innehållande Handlingsplan 1819 och samtalsunderlaget Skolans riskfaktorer och Skolans friskfaktorer

Planen hänger samman med Likabehandlingsplanen:Likabehandling1819

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

Ordningsregler 1819

Fritids1819

Frånvaro1819

Om Fritidsavgifterna

INKOMSTUPPGIFT1819Info om avgiftsgrundande inkomst

Länk till Alingsås Kommuns hemsida för uträkning av barnomsorgsavgift

ELEVHÄLSAN är en viktig del av skolans vardag. Vårt ELEVHÄLSOTEAM består av: Kristian Holmberg, skolläkare och verksamhetsansvarig för Skolhälsovården; Lotta Högberg, skolsköterska; Birgitta Provins, kurator och specialpedagog; Maria Bäck, psykolog och Helena Rödholm Siegrist, rektor. Läs mer Elevhälsan1819

 

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås
Besöksadress: Kungsängsgatan 5
0322-140 95    info@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor och förskolechef ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Lgr11 samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 15 barn och 2 medarbetare. På Annagården Waldorfförskola finns ca 21 barn och 4 medarbetare.

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se