Just nu

Gott att vara igång igen i sol och regn! Mycket regn nu! Kläder efter väder, ombyte är bra!

LÅSÅRSDATA1819

14-16 september är det luskamningshelg i hela landet! Kamma, behandla, förebygg! Lusbehandla gärna varje helg, även i förebyggande syfte. Se 1177

Onsdag 26/9 kl 14-17 för stora och små: ÄPPELMUSTAREVENT Ta gärna med äpplen om du har! Om du tar med flaskor får du med must hem!

Klass f-5 Välkomna på FÖRÄLDRAMÖTE MÅNDAG 17/9 kl 18-20

Klass 6-9 Välkomna på FÖRÄLDRAMÖTE TORSDAG 4/10 kl 18-20.30

Onsdag 26/9

EKORREN, Förskoleklass och klass 1  Välkomna på föräldramöte på måndag 17/9 18-20!   Torsdag 20/9 kommer Räddningstjänsten och hälsar på.

REGNBÅGEN, klass 2 och 3  Välkomna på föräldramöte på måndag 17/9 18-20!     Svenska: vi fortsätter med grammatik. Rossana är på kurs 19-21/9 samt 24-25/9. Jessica och Carin ansvarar.

KLIPPAN, klass 4 och 5    Välkomna på föräldramöte på måndag 17/9 18-20!   Vi avrundar perioden om Indien.

VEGA, klass 6, 7, 8 och 9     Torsdag 27/9 åker vi till Bokmässan i Göteborg     Tisdag 9/10 åker klass 7-9 till Gymnasiemässan i Göteborg   Uppgifter vi jobbar med i klass 6-9: Astronomi18   Länklista, astronomi      Down under Australien och Oceanien

 

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

Nu börjar det nya läsårets dokument bli klara, uppdateras efter hand…

Ordningsregler 1718

Fritids1819

Frånvaro1819

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsåret 2017-2018:

Korta versionen 1718ÅRSHJUL Plan mot diskriminering kränkande behandling

Långa versionen Likabehandling1718

INKOMSTUPPGIFT1819Info om avgiftsgrundande inkomst

Länk till Alingsås Kommuns hemsida för uträkning av barnomsorgsavgift

Bra appar, länkar och uppgifter att jobba med:APPARmellanohögstadietAPPARhögstadietgymnasiet

Fler bra länkar:

Konsumentverket https://www.hallakonsument.se/

Yann Arthus Bertrands projekt 7 billion Othershttp://www.7billionothers.org/thematic-voices

Statistiska centralbyrån; intressant statistikhttp://www.scb.se/

LänklistaNOTEKNIK 

 

ELEVHÄLSAN är en viktig del av skolans vardag. Vårt ELEVHÄLSOTEAM består av: Kristian Holmberg, skolläkare och verksamhetsansvarig för Skolhälsovården; Maj-Britt Eliasson, skolsköterska; Birgitta Provins, kurator och specialpedagog; Maria Bäck, psykolog och Helena Rödholm Siegrist, rektor. Läs mer Elevhälsan1819

 

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås
Besöksadress: Kungsängsgatan 5
0322-140 95    info@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor och förskolechef ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Lgr11 samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 15 barn och 2 medarbetare. På Annagården Waldorfförskola finns ca 21 barn och 4 medarbetare.

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se