Just nu

Onsdag 18  oktober HALV STUDIEDAG från 12. Fritids har öppet.

Torsdag 26/10 Årsmöte i Alingsås Waldorfskoleförening. Kallelse

v 44 30/10-3/11 Höstlov Fritids: Lämna tider för höstlovet, skriftligt, allra senast måndag 23/10, tack!

Onsdag 15/11 Pysselkväll inför Café Linné

Lördag 18/11 Café Linné 10-14

Förskoleklass SOLSTRÅLARNA  Nu samarbetar Solstrålarna ibland på olika vis med Solvändan och med de äldre eleverna.

Klass 1-2 SOLVÄNDAN Ibland arbetar vi med olika projekt tillsammans med Solvändan och de äldre eleverna.

Klass 3-4 RATATOSK   Religion: Nordisk mytologi!

Klass 5-6 ROSMARIN  Historia: Romarriket. Vi arbetar med tankekartor, internet, power point och välskrivning.

Klass 7-9 ROTUNDAN  Historia: Klass 7 Renässansen Klass 8: 16-1700-talet Klass 9 fortsätter med 1900-talet och börjar med NO-projekt Biografier. Alla: källkritik, tankekartor, presentationer.

Klass 7-9 åker till Göteborg tisdag 10/12 för att besöka Gymnasiemässan m.m. Vi tar tåget 8.36. Kom till Terminalen eller till skolan i god tid.

Klass 9: Torsdag 26/10 Besök på Alströmergymnasiet. Info om Gymnasiemässan och om besöket på Alströmer finns i plastficka eleverna tagit med hem.

LÄSÅRSTIDER1718

Från rektorn1718

Ordningsregler 1718

Fritids1718

Frånvaro1718

Bra appar, länkar och uppgifter att jobba med:APPARmellanohögstadietAPPARhögstadietgymnasietKlass678majjuni 

Fler bra länkar som vi använt detta läsår:

Konsumentverket https://www.hallakonsument.se/

Yann Arthus Bertrands projekt 7 billion Othershttp://www.7billionothers.org/thematic-voices

Statistiska centralbyrån; intressant statistikhttp://www.scb.se/

LänklistaNOTEKNIKvt17 

Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vt17

ELEVHÄLSAN är en viktig del av skolans vardag. Vårt ELEVHÄLSOTEAM består av: Kristian Holmberg, skolläkare och verksamhetsansvarig för Skolhälsovården; Maj-Britt Eliasson, skolsköterska och specialpedagog; Elisabeth Fogelberg, kurator och specialpedagog; Maria Bäck, psykolog och Helena Rödholm Siegrist, rektor. Läs merInfo om elevhälsaAug17

LINNÉSKOLANS IT-kompetens som en del av en lärande kultur.

 

Vi samverkar med KULTURRÅDET i projektetSKAPANDE SKOLA

 

En väg till matematik, “Linnéskolans mattebok”, skriven av vår lärare Linnea Bergersjö kan köpas i skolan eller beställas från Bokförlaget Mynta

 

Huvudman för Linnéskolan, Fritidshemmet Linnéan och Annagården Waldorfförskola är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor och förskolechef ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi följer Skollagen och målen i Waldorfskolans kursplan ”En väg till frihet”.

På Annagården finns ca 22 barn och 4 medarbetare. På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 15 barn och 2 medarbetare.