Just nu

Kläder efter väder, ombyte är bra! Och inneskor/tofflor för alla åldrar! Och fortsätt att lusbehandla! Även förebyggande! Tack!

LÅSÅRSDATA1819

FRITIDS: Dags att lämna tider för behov av fritids under jullovet, senast må 19/11, skriftligt, tack! Gäller 20-21/12, 27-28/12. 2-4/1. Må 7/1 stängt.

Linneskolan 1819 Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kortversion av Planen, innehållande Handlingsplan 1819 och samtalsunderlaget Skolans riskfaktorer och Skolans friskfaktorer

Planen hänger samman med Likabehandlingsplanen:Likabehandling1819

Efter höstlovet börjar vi greja för Café Linné som äger rum lördag 1 december kl 10-14! Pysselkväll onsdag 28 november 17-20 – vi gör dörrkransar och annat fint till försäljning. Till Café Linné: baka gärna goda bakverk! Utan nötter! Med lapp med ingredienser! Gärna dietalternativ! Hantverk för försäljning och vinster till lotterierna mottages tacksamt.

Vi välkomnar vår nya skolsköterska Lotta! Maj-Britt och Lotta kommer att jobba tillsammans ett tag framöver.

Klass 6-9 har gjort naturfilmer från Alingsås i samarbete med Safari Sverige. Hitta Alingsås, kolla och njut!

EKORREN, Förskoleklass och klass 1  Härlig skogsutflykt på måndag! Vi påbörjar matteperioden!

REGNBÅGEN, klass 2 och 3   Vi jobbar Skolverkets bedömningsstöd (Svenska och Matte). I Matematik arbetar vi med gamla mått och geometriska figurer. Och vi börjar med adventssångerna. Öva hemma: högläsning och multiplikationstabellerna!

KLIPPAN, klass 4 och 5   Vi avslutar kulturperiod och påbörjar en svenskaperiod. För de elever som behöver ha mobiltelefonen med till skolan skulle vi vara tacksamma om föräldrar stöder oss i att eleverna lämnar in mobilen under dagen. De tas fram vid behov, och det går även bra att använda skolans telefon.

Här kommer höstterminens hemuppgift i Hem- och konsumentkunskap! HKKHemma18 I uppgiften ingår matlagning, städning och i år även uppgifter om mellanmål, festmat samt Fixa grejen! – renovera/gör om/återanvänd!

https://www.naturskyddsforeningen.se/fixagrejen/

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/cirkular-ekonomi

VEGA, klass 6, 7, 8 och 9   Dags att boka utvecklingssamtal!

Nu pågår provperioden för muntliga nationella proven för klass 6 och 9.

Här kommer höstterminens hemuppgift i Hem- och konsumentkunskap! HKKHemma18 I uppgiften ingår matlagning, städning och i år även uppgifter om mellanmål, festmat samt Fixa grejen! – renovera/gör om/återanvänd!

https://www.naturskyddsforeningen.se/fixagrejen/

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/cirkular-ekonomi

Uppgifter vi jobbar med i klass 6-9:

Café Linné-förberedelser.

Vi redovisar  Down under,om Australien och Oceanien

Klass 8 och 9 arbetar även med det stora NO-projektet Vetenskapspersoner: biografier och forskning 31forskareText 31forskareFoton Efter provet skriver eleverna biografier om 2 av forskarna.  Fler NO-dokument: Mekanikens gyllene regel Sång  Bruno, Galilei & Co  KonvexKonkavLjusSpektrum  Enkel ellära  Statisk elektricitet, genreblandning  Ljud  Newtons lagar  Densitet  Energiformer  pH   En salt historia NO experiment  Såpbubblor   Fotosyntes och kolhydrater  Fotosyntessång  Biomer, ekosystem, fotosyntes  SVAMPoLAV

Gamla uppgifter: Astronomi18   Länklista, astronomi 

Klass 9 läser Utvandrarna av Wilhelm Moberg. Klass 8 läser olika “klassiker”. Klass 6 och 7 läser fritt valda böcker ur skolbiblioteket. Underlag för samtal: Boksamtal  Romaner181900tal  Retoriska stilmedel

Klass 8 och 9 arbetar även med 1900-talet2000-talets årtal (historia, samhällskunskap) Muntligt prov 5-6/12.

Källkritik, för alla ämnen, alltid: Källkritik

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

Ordningsregler 1819

Fritids1819

Frånvaro1819

INKOMSTUPPGIFT1819Info om avgiftsgrundande inkomst

Länk till Alingsås Kommuns hemsida för uträkning av barnomsorgsavgift

Bra appar, länkar och uppgifter att jobba med:APPARmellanohögstadietAPPARhögstadietgymnasiet

Fler bra länkar:

Konsumentverket https://www.hallakonsument.se/

Yann Arthus Bertrands projekt 7 billion Othershttp://www.7billionothers.org/thematic-voices

Statistiska centralbyrån; intressant statistikhttp://www.scb.se/

LänklistaNOTEKNIK 

 

ELEVHÄLSAN är en viktig del av skolans vardag. Vårt ELEVHÄLSOTEAM består av: Kristian Holmberg, skolläkare och verksamhetsansvarig för Skolhälsovården; Maj-Britt Eliasson, skolsköterska; Birgitta Provins, kurator och specialpedagog; Maria Bäck, psykolog och Helena Rödholm Siegrist, rektor. Läs mer Elevhälsan1819

 

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås
Besöksadress: Kungsängsgatan 5
0322-140 95    info@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor och förskolechef ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Lgr11 samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 15 barn och 2 medarbetare. På Annagården Waldorfförskola finns ca 21 barn och 4 medarbetare.

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se