Just nu

Kom i god tid på Luciadagen, torsdag 13 december!

Onsdag 19/12 kl 17-18: Välkomna på JULAVSLUTNING hela familjen och alla vänner!  Skoldagen har sina vanliga tider, liksom fritids. Kl 17 samlas vi ute kring eldkorgen och sjunger in julen.

Kläder efter väder, ombyte är bra! Och inneskor/tofflor för alla åldrar! Och fortsätt att lusbehandla! Även förebyggande! Tack!

LÅSÅRSDATA1819

Linneskolan 1819 Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kortversion av Planen, innehållande Handlingsplan 1819 och samtalsunderlaget Skolans riskfaktorer och Skolans friskfaktorer

Planen hänger samman med Likabehandlingsplanen:Likabehandling1819

Vi välkomnar vår nya skolsköterska Lotta! Maj-Britt och Lotta kommer att jobba tillsammans ett tag framöver.

EKORREN, Förskoleklass och klass 1  Tisdag 11 december besöker vi Levande julkrubba i Landskyrkan.

REGNBÅGEN, klass 2 och 3   Dags att boka utvecklingssamtal! Nu har vi mycket julberättelser och sånger. Vi avrundar perioderna med matte och svenska.

KLIPPAN, klass 4 och 5   Vi fortsätter med morgonmatte och avslutar terminens påbörjade arbeten. Kom i god tid på Luciadagen, torsdag 13/12!

Inlämning för årets stora HEMKUNSKAPSUPPGIFT 6 december (om du inte lämnat in LÄMNA SNARAST MÖJLIGT):  HKKHemma18 I uppgiften ingår matlagning, städning och i år även uppgifter om mellanmål, festmat samt Fixa grejen! – renovera/gör om/återanvänd!

https://www.naturskyddsforeningen.se/fixagrejen/

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/cirkular-ekonomi

VEGA, klass 6, 7, 8 och 9

Religion med temat “Vänskap – hjältarna och deras hjälpare.” Berättelser från olika religioner och från skönlitteraturens värld.

Nu pågår provperioden för muntliga nationella proven för klass 6.

Inlämning av årets stora HEMKUNSKAPSUPPGIFT 6 december(om du inte lämnat in LÄMNA SNARAST MÖJLIGT): HKKHemma18 I uppgiften ingår matlagning, städning och i år även uppgifter om mellanmål, festmat samt Fixa grejen! – renovera/gör om/återanvänd!

https://www.naturskyddsforeningen.se/fixagrejen/

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/cirkular-ekonomi

Uppgifter vi jobbar med i klass 6-9:

Den nya vetenskapens födelse, 14-1600-talet, Bruno, Galilei med flera. Kemi: kolhydrater, salt, pH. Historia och religion.

Klass 8 och 9 arbetar med 1900-talet2000-talets årtal (historia, samhällskunskap) Muntligt prov 5-6/12.

NO-dokument: 31forskareText 31forskareFoton. Fler NO-dokument: Mekanikens gyllene regel Sång  Bruno, Galilei & Co  KonvexKonkavLjusSpektrum  Enkel ellära  Statisk elektricitet, genreblandning  Ljud  Newtons lagar   Densitet Energiformer  pH   En salt historia NO experiment  Såpbubblor   Fotosyntes och kolhydrater  Fotosyntessång  Biomer, ekosystem, fotosyntes  SVAMPoLAV

Klass 9 läser Utvandrarna av Wilhelm Moberg. Klass 8 läser olika “klassiker”. Klass 6 och 7 läser fritt valda böcker ur skolbiblioteket. Underlag för samtal: Boksamtal  Romaner181900tal  Retoriska stilmedel

Klass 6-9 har gjort naturfilmer från Alingsås i samarbete med Safari Sverige. Hitta Alingsås, kolla och njut!

Källkritik, för alla ämnen, alltid: Källkritik

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

Ordningsregler 1819

Fritids1819

Frånvaro1819

INKOMSTUPPGIFT1819Info om avgiftsgrundande inkomst

Länk till Alingsås Kommuns hemsida för uträkning av barnomsorgsavgift

Bra appar, länkar och uppgifter att jobba med:APPARmellanohögstadietAPPARhögstadietgymnasiet

Fler bra länkar:

Konsumentverket https://www.hallakonsument.se/

Yann Arthus Bertrands projekt 7 billion Othershttp://www.7billionothers.org/thematic-voices

Statistiska centralbyrån; intressant statistikhttp://www.scb.se/

LänklistaNOTEKNIK 

 

ELEVHÄLSAN är en viktig del av skolans vardag. Vårt ELEVHÄLSOTEAM består av: Kristian Holmberg, skolläkare och verksamhetsansvarig för Skolhälsovården; Maj-Britt Eliasson, skolsköterska; Birgitta Provins, kurator och specialpedagog; Maria Bäck, psykolog och Helena Rödholm Siegrist, rektor. Läs mer Elevhälsan1819

 

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås
Besöksadress: Kungsängsgatan 5
0322-140 95    info@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor och förskolechef ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Lgr11 samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 15 barn och 2 medarbetare. På Annagården Waldorfförskola finns ca 21 barn och 4 medarbetare.

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se