Just nu

VÅRTERMINEN 2020

VECKOBREV vecka 5

ALLA:

Halv studiedag 4/2. Alla slutar 12, även fritids har stängt från 12.

Skolsyster Lotta kan nås på skolsyster@linneskolans.se

Rektor Osborn Bladini arbetar tisdag-torsdag. Tel 0735-35 13 57 rektor@linneskolan.se

FRITIDSHEMMET LINNÉAN: 4/2 har fritids endast öppet på morgonen. Halv studiedag denna dag, fritids stängt efter 12. Behov av fritids på Sportlovet v 7 måste anmälas skriftligt senast 3/2. Fritids har ett eget telefonnummer 0732 533 566. Dit kan du smsa mellan 14 och 17.30. Mms funkar tyvärr inte. (Vi tar inga samtal, då vi prioriterar barnen.) Använd kalenderbladen i info-kuvertet som delades ut på uppropet när du lämnar in tider för kommande månad, eller smsa.

HUMLORNA Förskoleklass och Klass 1

Vi arbetar med siffror, med deras värde, betydelse och funktioner. Vävningen fortsätter!

BÄCKEN Klass 2, 3, 4 och 5

Svenska: vi skriver brev och andra texter.

Engelska: vi över på en pjäs.

TELLUS Klass 6, 7, 8, 9

Vi avrundar Tema Renässansen.

Biologi: Människokroppen. Sex- och samlevnad.

Elevhälsan

Skolsyster Lotta kan nås på skolsyster@linneskolans.se

Aktuella dokument

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås

Besöksadress: Kungsängsgatan 5

0322-140 95 Mail info@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor för Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan och rektor på Annagården ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Lgr11 samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 20 barn och 3 medarbetare. På Annagården Waldorfförskola finns ca 21 barn och 4 medarbetare.

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening190814

Klagomål och synpunkter

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se