Just nu

VÅRTERMINEN 2020

VECKOBREV vecka 8

Alla:

Luskolla noga varje helg! Behandla vid behov! Behandla igen efter en vecka! Tack!

Korridoren och fritidshallen svämmar över av kläder som saknar ägare. Ta en extra runda och kolla här och där om du hittar något som är ert!

Skolsyster Lotta kan nås på skolsyster@linneskolans.se

Rektor Osborn Bladini arbetar tisdag-torsdag. Tel 0735-35 13 57 rektor@linneskolan.se

FRITIDSHEMMET LINNÉAN: Fritids har ett eget telefonnummer 0732 533 566. Dit kan du smsa mellan 14 och 17.30. Mms funkar tyvärr inte. (Vi tar inga samtal, då vi prioriterar barnen.) Använd kalenderbladen i info-kuvertet som delades ut på uppropet när du lämnar in tider för kommande månad, eller smsa.

HUMLORNA Förskoleklass och Klass 1

Vi beger oss in i bokstävernas värld.

BÄCKEN Klass 2, 3, 4 och 5

Tisdag 18/2 får vi besök av räddningstjänsten på morgonen. Kom i tid!

TELLUS Klass 6, 7, 8, 9

Biologi-tema v 8 o 9.

Eleverna har tagit hem info om årets hemkunskapsläxa. Lappen lämnas in senast 21/2 med förälders underskrift på att uppgifterna är gjorda. Tack!

Klass 9 börjar arbeta med tema 1900- och 2000-talets årtal1900-talet2000-talet och stora NO-projektet (31 forskare) 31forskareText 31forskareFoton. Källkritik

Fler NO-texter för klass 9:  En salt historia  pH  Densitet   Bruno, Galilei & Co   Energiformer  Mekanikens gyllene regel Sång Mycket enkel ellära   Ljud KonvexKonkavLjusSpektrum Biomer, ekosystem, fotosyntes  Fotosyntessång Fotosyntes och kolhydrater   SvampoLav 

Uppgifter och underlag i Svenska för klass 9: SkrivuppgiftStadochland   Retoriska stilmedel   Att skriva om en dikt   DiktochBildUppgifter

Elevhälsan

Skolsyster Lotta kan nås på skolsyster@linneskolans.se

Aktuella dokument

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås

Besöksadress: Kungsängsgatan 5

0322-140 95 Mail info@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor för Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan och rektor på Annagården ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Lgr11 samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 20 barn och 3 medarbetare. På Annagården Waldorfförskola finns ca 21 barn och 4 medarbetare.

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening190814

Klagomål och synpunkter

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se