Just nu

Lördag 18/11 CAFÉ LINNÉ 10-14  CafeLinneNov17  Sprid info, bjud in vänner! Tacksamt emottages HEMBAKAT till caféet – inga nötter, gärna med innehållslapp  LOTTERIVINSTER till 2-,5- och 10-kr-lotterierna   HANTVERK och hembakat till försäljning  HJÄLP I KÖKET  t ex en timma mellan 9 o 15.

Förskoleklass SOLSTRÅLARNA  Pysselvecka inför Café Linné!

Klass 1-2 SOLVÄNDAN Myter och legender. Matematik, Vi läser och skriver!

Klass 3-4 RATATOSK   Nordisk mytologi! Öva multiplikationstabellerna hemma. Och klockan!

Klass 5-6 ROSMARIN  Nu avslutar vi historieperioden med redovisningar, jämförelser och analyser. Därefter NO!

Klass 7-9 ROTUNDAN  Historia: Klass 7 Renässansen Klass 8: 16-1700-talet Klass 9 fortsätter med 1900-talet och börjar med NO-projekt Biografier. Muntligt prov torsdag 30 november. Alla: källkritik, tankekartor, presentationer.  Fredag 24 november går vi till Ungdomsfullmäktige – vi börjar kl 9.45 vid Stora Hotellet.

LÅ1718 Läsårsdata 20172018

Från rektorn1718

Ordningsregler 1718

Fritids1718

Frånvaro1718

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsåret 2017-2018:

Korta versionen 1718ÅRSHJUL Plan mot diskriminering kränkande behandling

Långa versionen Likabehandling1718

Bra appar, länkar och uppgifter att jobba med:APPARmellanohögstadietAPPARhögstadietgymnasiet

Fler bra länkar:

Konsumentverket https://www.hallakonsument.se/

Yann Arthus Bertrands projekt 7 billion Othershttp://www.7billionothers.org/thematic-voices

Statistiska centralbyrån; intressant statistikhttp://www.scb.se/

LänklistaNOTEKNIKvt17 

 

ELEVHÄLSAN är en viktig del av skolans vardag. Vårt ELEVHÄLSOTEAM består av: Kristian Holmberg, skolläkare och verksamhetsansvarig för Skolhälsovården; Maj-Britt Eliasson, skolsköterska och specialpedagog; Elisabeth Fogelberg, kurator och specialpedagog; Maria Bäck, psykolog och Helena Rödholm Siegrist, rektor. Läs merInfo om elevhälsaAug17

LINNÉSKOLANS IT-kompetens som en del av en lärande kultur.

 

Vi samverkar med KULTURRÅDET i projektetSKAPANDE SKOLA

 

En väg till matematik, “Linnéskolans mattebok”, skriven av vår lärare Linnea Bergersjö kan köpas i skolan eller beställas från Bokförlaget Mynta

 

Huvudman för Linnéskolan, Fritidshemmet Linnéan och Annagården Waldorfförskola är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor och förskolechef ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi följer Skollagen och målen i Waldorfskolans kursplan ”En väg till frihet”.

På Annagården finns ca 22 barn och 4 medarbetare. På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 15 barn och 2 medarbetare.