Just nu

Kläder efter väder, ombyte är bra! Och inneskor/tofflor för alla åldrar!

LÅSÅRSDATA1819

Lusbehandla gärna varje helg, även i förebyggande syfte. Se 1177

Lämna tider för fritids på höstlovet, senast må 22/10, skriftligt, tack!

Välkomna på Årsmöte i Alingsås Waldorfskoleförening torsdag 25 oktober kl 18, i biblioteket. KallelseÅrsmöte181025 För att bli medlem i den ideella föreningen som är huvudman för Linnéskolan, Fritidshemmet Linnéan och Annagården, sätt in 100 kr på bg 5032-0308, Alingsås Waldorfskoleförening. Skriv namn och ‘medlem 2018’.

EKORREN, Förskoleklass och klass 1  Bokstavsglädje! Vi läser ABC-böcker av olika slag.

REGNBÅGEN, klass 2 och 3  Matematik: uppställningar, tabeller, problemlösning. Öva gärna hemma tabellerna 2, 3, 4, 5! Och öva läsning hemma! På Engelska övar Carin på en pjäs med klassen. Vi börjar öva St Martin-spelet, som klassen skall få gestalta för de yngre.

KLIPPAN, klass 4 och 5   Vi arbetar vidare med Egypten. Vi arbetar även med gruppstärkande aktiviteter. För de elever som behöver ha mobiltelefonen med till skolan skulle vi vara tacksamma om föräldrar stöder oss i att eleverna lämnar in mobilen under dagen. De tas fram vid behov, och det går även bra att använda skolans telefon.

VEGA, klass 6, 7, 8 och 9     Tisdag 23/10 Voltflip 12.45-14. Vi går från skolan vid 12. Tillbaka på skolan vid 15, men det går bra att sluta på Voltflip. Mjuka och bra hoppkläder! Ta med Voltflip-sockar om du har. Fredag 26/10 är vi på Ungdomsfullmäktige på Grand Hotel i Alingsås, Vi träffas utanför kl 9.45. Slutar där kl 13.45. Om man vill åka med tillbaka till skolan är vi där ca 14. Dags att boka utvecklingssamtal.  Uppgifter vi jobbar med i klass 6-9: Vi arbetar nu med  Down under Australien och Oceanien  Klass 8 och 9 arbetar även med det stora NO-projektet Vetenskapspersoner: biografier och forskning 31forskareText 31forskareFoton (Lär in vilka forskarna är och vad de arbetat med; fördjupa dig genom att läsa mer och redovisa om minst 2 av dem).  Fler NO-dokument: Mekanikens gyllene regel Sång  Bruno, Galilei & Co  KonvexKonkavLjusSpektrum  Enkel ellära  Statisk elektricitet, genreblandning  Ljud  Newtons lagar  Densitet  Energiformer  pH   En salt historia NO experiment  Såpbubblor   Fotosyntes och kolhydrater  Fotosyntessång  Biomer, ekosystem, fotosyntes  SVAMPoLAV

Gamla uppgifter: Astronomi18   Länklista, astronomi 

Klass 9 läser Utvandrarna av Wilhelm Moberg. Klass 8 läser olika “klassiker”. Klass 6 och 7 läser fritt valda böcker ur skolbiblioteket. Underlag för samtal: Boksamtal  Romaner181900tal  Retoriska stilmedel

Snart börjar klass 9 även arbeta med 1900-talet2000-talets årtal (historia, samhällskunskap)

Källkritik, för alla ämnen, alltid: Källkritik

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

Ordningsregler 1819

Fritids1819

Frånvaro1819

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsåret 2017-2018:

Korta versionen 1718ÅRSHJUL Plan mot diskriminering kränkande behandling

Långa versionen Likabehandling1718

INKOMSTUPPGIFT1819Info om avgiftsgrundande inkomst

Länk till Alingsås Kommuns hemsida för uträkning av barnomsorgsavgift

Bra appar, länkar och uppgifter att jobba med:APPARmellanohögstadietAPPARhögstadietgymnasiet

Fler bra länkar:

Konsumentverket https://www.hallakonsument.se/

Yann Arthus Bertrands projekt 7 billion Othershttp://www.7billionothers.org/thematic-voices

Statistiska centralbyrån; intressant statistikhttp://www.scb.se/

LänklistaNOTEKNIK 

 

ELEVHÄLSAN är en viktig del av skolans vardag. Vårt ELEVHÄLSOTEAM består av: Kristian Holmberg, skolläkare och verksamhetsansvarig för Skolhälsovården; Maj-Britt Eliasson, skolsköterska; Birgitta Provins, kurator och specialpedagog; Maria Bäck, psykolog och Helena Rödholm Siegrist, rektor. Läs mer Elevhälsan1819

 

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås
Besöksadress: Kungsängsgatan 5
0322-140 95    info@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor och förskolechef ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Lgr11 samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 15 barn och 2 medarbetare. På Annagården Waldorfförskola finns ca 21 barn och 4 medarbetare.

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se