Just nu

VÅRTERMINEN 2020

VECKOBREV vecka 24

CORONALÄGET – information kopplad till pandemin

Linnéskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer: Alla som är sjuka med luftvägssymtom uppmanas att hålla sig hemma från jobb och skola. Detta innebär i klartext att det är ännu viktigare nu att barn som har snuva, ont i halsen, feber och hosta, stannar hemma, med en gång, och tills de är alldeles friska. Samt att föräldrar med dessa symptom håller sig borta från skola och förskola. Givetvis gäller samma strikta regler all vår personal.

Här ligger vår handlingsplan. CoronaHandlingsplan

* * *

Avslutningen torsdag 11 juni blir enbart för elever i år på grund av coronapandemin.

Inga anhöriga i skolbyggnaden, tack.

Elevernas avslutning är 10-12 i klassrummen med lärarna.

Det bjuds på lätt förtäring.

Vi försöker i så god mån som möjligt skicka hem elevernas saker i förväg. Skulle något behöva hämtas i skolbyggnaden kommer personalen att hjälpa till med detta.

Linnéskolan har samma policy som Alingsås kommun vad gäller skolavslutningar och skolresor. Ur kommuninfo:

“Skolavslutningarna kommer att ske i år, om än på ett lite annorlunda sätt. Avslutningarna kommer att hållas klass-/gruppvis men utan att anhöriga bjuds in. Alingsås kommun kommer att skapa minnesvärda och fina avslutningar för barn och elever på bästa sätt utifrån rådande läge.

Vårens skolresor och andra sociala sammanhang kommer att ske utifrån samma förutsättningar som avslutningarna; klass- och gruppvis utan medföljande föräldrar. Resorna kommer att hållas inom kommungränsen och kollektivtrafiken kommer inte att användas.”

* * *

Vi söker en värdfamilj till volontären som kommer och arbetar hos oss under nästa läsår. För mer info tala med Carin eller maila carin@linneskolan.se.

* * *

VI VILL HA TRÄDGÅRDSMÖBLER, STAKET OCH BUSKAR

Trädgårdsmöbler i trä emottages om du har några som har gjort sitt men ändå håller några år!!  Har du buskar eller andra trädgårdsväxter som du rensar bort så ta dom till oss så planterar vi dom på vår skolgård. Och har du en massa meter staket som du tänker byta ut så tar vi tacksamt emot det!!

* * *

Skolsyster Lotta kan nås på skolsyster@linneskolans.se

Rektor Osborn Bladini finns anträffbar per telefon och mail måndag, tisdag och onsdag.

Tel 0735-35 13 57 rektor@linneskolan.se

* * *

FRITIDSHEMMET LINNÉAN:

På avslutningsdagen är fritids stängt. Vi har öppet 12/6 -3/7.

Fritids har ett eget telefonnummer 0732 533 566. Dit kan du smsa mellan 14 och 17.30. Mms funkar tyvärr inte. (Vi tar inga samtal, då vi prioriterar barnen.) Använd kalenderbladen i info-kuvertet som delades ut på uppropet när du lämnar in tider för kommande månad, eller smsa.

HUMLORNA Förskoleklass och Klass 1

Info kommer…

BÄCKEN Klass 2, 3, 4 och 5

På tisdag 9/6 slutar vi kl 15. Vi kommer att ha en liten fest under eftermiddagen. På onsdag slutar hela klassen 13.50.

TELLUS Klass 6, 7, 8, 9

Avslutningsveckan innehåller lite smått och gott!

Måndag – vi packar ihop för terminen och städar i ordning inför skolavslutningen.

Tisdag – efter lunch blir det en utflykt… Vart utflykten går styrs av väderleken den dagen… Eleverna slutar kl 14.30 vid Alingsås bibliotek.

Onsdag – överraskningsutflykt… Alla samlas vid Alingsåsterminalen kl 8.15 där vi tar buss till vår hemliga destination… Eleverna slutar vid Alingsåsterminalen ca kl 13.50 när vi kommer tillbaka med bussen.

Medtag badkläder och handduk…vi hoppas på bra väder:)

Torsdag – SKOLAVSLUTNING kl 10-12 med mys och festligheter i klassrummet.

* * *

Klass 9: Bra länkar för fördjupning:  SO-rummet och på UR skola hemma (man kan välja på kategori och skolämnen)

Klass 9 NO: Stora NO-projektet (31 forskare) 31forskareText 31forskareFoton. Källkritik

Repetition NO: Kemi: En salt historia  pH  Densitet  Fysik: Bruno, Galilei & Co   Energiformer  Mekanikens gyllene regel Sång Mycket enkel ellära   Ljud KonvexKonkavLjusSpektrum Biologi: Biomer, ekosystem, fotosyntes  Fotosyntessång Fotosyntes och kolhydrater   SvampoLav 

Libers webbappar NO Fysik   Kemi    Biologi

Klass 9 SO:  1900- och 2000-talets årtal och processer: 1900-talet2000-talet

Libers webbappar SO:  Geografi   Historia Religion Samhällskunskap

Elevhälsan

Skolsyster Lotta kan nås på skolsyster@linneskolans.se

Aktuella dokument

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås

Besöksadress: Kungsängsgatan 5

0322-140 95 Mail info@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor för Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan och rektor på Annagården ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Lgr11 samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 20 barn och 3 medarbetare. På Annagården Waldorfförskola finns ca 21 barn och 4 medarbetare.

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening190814

Klagomål och synpunkter

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se