Fritidshemmet Linnean

Nyhet: Fritids har ett eget telefonnummer där du kan lämna ett meddelande, vi har inte möjlighet att svara: 0732 533 566

Fritidshemmet Linnean arbetar i nära anslutning till Linnéskolan,med samma lokaler och delvis samma personal.

Fritidshemmet är en plats för lek och utforskande, samarbete och lärande, rörelse och återhämtning. Vi gillar att vara ute på skolgårdens härliga sandställe och skog, eller på utflykter i närområdet.

Vi bereder plats på fritids för alla elever på skolan vars föräldrar har behov av skolbarnsomsorg. Eleverna får gå på fritids t o m augusti det år då de fyller 13.

Vi öppnar morgonfritids kl 7.30 och serverar frukost fram till kl 7.50. Om man anmäler behov senast en vecka i förväg är vi på plats från 6.00.

Fritids har öppet till kl 17.oo. Om man anmäler behov senast en vecka i förväg har vi öppet till 18.30.

Meddela behov av fritids senast en vecka i förväg! Använd gärna kalender-lapparna i kuvertet med föräldrainformation.

Fritids har har uppehåll under jullovet  och sommarstängt under 4 veckor. För barnomsorg under dessa tider: anmäl behov 1 månad i förväg för jullovet och 2 månader i förväg för sommarlovet.

Fritidshemmet Linnéan 1920

INKOMSTUPPGIFT

Länk till Alingsås Kommuns hemsida för uträkning av barnomsorgsavgift


Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Besöks- och postadress: Alingsås Waldorfskoleförening, Kungsängsgatan 5, 441 58 Alingsås.

0322-140 95 Mail info@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor för Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan och rektor på Annagården ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Lgr11 samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 20 barn och 3 medarbetare. På Annagården Waldorfförskola finns ca 21 barn och 4 medarbetare.

GDPR_AlingsåsWaldorfskoleförening190814

Klagomål och synpunkter

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening, Kungsängsgatan 5, 441 58 Alingsås.

info@linneskolan.se