Fritidshemmet Linnean

Fritidshemmet Linnéan arbetar i nära anslutning till Linnéskolan, med samma lokaler och samma personal.

 

Vi bereder plats på fritids för alla elever på skolan vars föräldrar har behov av skolbarnsomsorg. Eleverna får gå på fritids t o m augusti det år då de fyller 13.

 

Vi öppnar morgonfritids kl 7.30 och serverar frukost fram till kl 7.50. Om man anmäler behov senast en vecka i förväg är vi på plats från 6.00.

Fritids har öppet till kl 17.00. Om  man anmäler behov senast en vecka i förväg har vi öppet till 18.00.

 

Vi har stängt mellan jul och nyår samt veckan efter midsommar

och juli månad.

 

Meddela behov av fritids senast en vecka i förväg!

 

Blankett för inkomstuppgift och information om avgiftsgrundande inkomst.

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

Huvudman för Linnéskolan, Fritidshemmet Linnéan och Annagården Waldorfförskola är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor och förskolechef ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi följer Skollagen och målen i Waldorfskolans kursplan ”En väg till frihet”.

På Annagården finns ca 21 barn och 4 medarbetare. På Linnéskolan finns ca 25 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 15 barn och 2 medarbetare.