Fritidshemmet Linnean

Fritidshemmet Linnéan arbetar i nära anslutning till Linnéskolan, med samma lokaler och samma personal.

Vi bereder plats på fritids för alla elever på skolan vars föräldrar har behov av skolbarnsomsorg. Eleverna får gå på fritids t o m augusti det år då de fyller 13.

Vi öppnar morgonfritids kl 7.30 och serverar frukost fram till kl 7.50. Om man anmäler behov senast en vecka i förväg är vi på plats från 6.00.

Fritids har öppet till kl 17.oo. Om  man anmäler behov senast en vecka i förväg har vi öppet till 18.30.

Vi har stängt mellan jul och nyår samt veckan efter midsommar och juli månad.

Meddela behov av fritids senast en vecka i förväg!

INKOMSTUPPGIFT1819Info om avgiftsgrundande inkomst

Länk till Alingsås Kommuns hemsida för uträkning av barnomsorgsavgift

 

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås
Besöksadress: Kungsängsgatan 5
0322-140 95    info@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor och förskolechef ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Lgr11 samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 15 barn och 2 medarbetare. På Annagården Waldorfförskola finns ca 21 barn och 4 medarbetare.

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se