Föräldraförening

Linnéskolans föräldraförening är ett forum för  samarbete mellan hem skola. Utifrån detta forum

kan vi anordna sådant som vi föräldrar vill göra för att stödja våra barns skolgång.

Verksamheten gestaltas utifrån de idéer vi har!

En lördag i november och april varje år öppnar skolan dörrarna till Café Linné med utställning, försäljning och hembakta kakor.

Huvudman för Linnéskolan, Fritidshemmet Linnéan och Annagården Waldorfförskola är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor och förskolechef ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi följer Skollagen och målen i Waldorfskolans kursplan ”En väg till frihet”.

På Annagården finns ca 21 barn och 4 medarbetare. På Linnéskolan finns ca 25 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 15 barn och 2 medarbetare.