Foraldraforening

Linnéskolans föräldraförening är ett forum för samarbete mellan hem skola. Utifrån detta forum kan vi anordna sådant som vi föräldrar vill göra för att stödja våra barns skolgång.

Verksamheten gestaltas utifrån de idéer vi har!

En lördag i november öppnar skolan dörrarna till Café Linné med utställning, försäljning och hembakta kakor.

En eftermiddag i april har vi Trädgårdsfixardag tillsammans.

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Besöks- och postadress: Alingsås Waldorfskoleförening, Kungsängsgatan 5, 441 58 Alingsås.

0322-140 95 Mail info@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor för Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan och rektor på Annagården ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Lgr11 samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 20 barn och 3 medarbetare. På Annagården Waldorfförskola finns ca 21 barn och 4 medarbetare.

GDPR_AlingsåsWaldorfskoleförening190814

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening, Kungsängsgatan 5, 441 58 Alingsås.

info@linneskolan.se