Dokument

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Aktuella dokument och blanketter (obs! ny datum studiedag nedan)

Linneskolan1920Plan mot diskriminering och kränkande behandling

KORTVERSIONENLinneskolan1920 Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Samtalsunderlag Risk- och Friskfaktorer

Planen hänger samman med Likabehandlingsplanen:Likabehandling1920

INKOMSTUPPGIFT 1920 Info om avgiftsgrundande inkomst

Länk till Alingsås Kommuns hemsida för uträkning av barnomsorgsavgift

Samtycke Adresser

Elevhälsan 1920

Specialkost 1920

Ansökan om ledighet för elev

Frånvaro 1920

Fritidshemmet Linnéan 1920

AvgifterFritidsochAnnagården 2010

Ordningsregler 1920

Ta medlämnahemma1920

Fotografering, GDPR mm 1920

GDPR_Alingsås Waldorfskoleförening 190814

Klagomål och synpunkter

Modersmålsundervisning Info och anmälningsblankett från Alingsås Kommuns hemsida

Intresseanmälan ny elev

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås

Besöksadress: Kungsängsgatan 5

0322-140 95 Mail info@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor för Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan och rektor på Annagården ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Lgr11 samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 20 barn och 3 medarbetare. På Annagården Waldorfförskola finns ca 21 barn och 4 medarbetare.

GDPR_AlingsåsWaldorfskoleförening190814

Klagomål och synpunkter

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se