Dokument

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan dokument
Här finner du aktuella dokument och blanketter; förra läsårets dokument uppdateras snart.

LÄSÅRSDATA1819

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

Linneskolan 1819 Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kortversion av Planen, innehållande Handlingsplan 1819 och samtalsunderlaget Skolans riskfaktorer och Skolans friskfaktorer

INKOMSTUPPGIFT1819Info om avgiftsgrundande inkomst

Länk till Alingsås Kommuns hemsida för uträkning av barnomsorgsavgift

Elevhälsan1819

Frånvaro1819

Fritids1819

AvgifterAnnagårdenFritids180802

Ordningsregler 1819

Fotografering, GDPR mm1819

Klagomål och synpunkter

Modersmålsundervisning, anmälan. Blankett från Alingsås Kommuns hemsida

Specialkost

Ansökan om ledighet för elev

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås
Besöksadress: Kungsängsgatan 5
0322-140 95    info@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor och förskolechef ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Lgr11 samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 15 barn och 2 medarbetare. På Annagården Waldorfförskola finns ca 21 barn och 4 medarbetare.

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se