Dokument

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan dokument
Här finner du aktuella dokument och blanketter

Läsårsdata Läsåret 1718

Läsårsdata Läsåret 1819

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

Från rektorn1718

Info om elevhälsaAug17

Frånvaro1718

Fritids1718

Ordningsregler 1718

1718ÅRSHJUL Plan mot diskriminering kränkande behandling -korta versionen

Likabehandling1718 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1718-långa versionen

PUL, fotografering mm

Klagomål och synpunkter

Modersmålsundervisning, anmälan. Blankett från Alingsås Kommuns hemsida


Blankett för inkomstuppgift och information om avgiftsgrundande inkomst

Anmälan av specialkost

Ansökan om ledighet för elev

Huvudman för Linnéskolan, Fritidshemmet Linnéan och Annagården Waldorfförskola är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor och förskolechef ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi följer Skollagen och målen i Waldorfskolans kursplan ”En väg till frihet”.

På Annagården finns ca 22 barn och 4 medarbetare. På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 15 barn och 2 medarbetare.