Dokument

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Aktuella dokument och blanketter

Läsårstider 2019/20120

Linneskolan 1819 Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kortversion av Planen, innehållande Handlingsplan 1819 och samtalsunderlaget Skolans riskfaktorer och Skolans friskfaktorer

Planen hänger samman med Likabehandlingsplanen:Likabehandling1819

INKOMSTUPPGIFT 1920 Info om avgiftsgrundande inkomst

Länk till Alingsås Kommuns hemsida för uträkning av barnomsorgsavgift

Samtycke Adresser

Elevhälsan 1920

Specialkost 1920

Ansökan om ledighet för elev

Frånvaro 1920

Fritidshemmet Linnéan 1920

AvgifterFritidsochAnnagården 190814

Ordningsregler 1920

Ta medlämnahemma 1920

Fotografering, GDPR mm 1920

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening190814

Klagomål och synpunkter

Modersmålsundervisning Info och anmälningsblankett från Alingsås Kommuns hemsida

 

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås
Besöksadress: Kungsängsgatan 5
0322-140 95    info@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor för Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan och rektor på Annagården ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Lgr11 samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 20 barn och 3 medarbetare. På Annagården Waldorfförskola finns ca 21 barn och 4 medarbetare.

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening190814

Klagomål och synpunkter

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se