Dokument

  Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

  Aktuella dokument och blanketter:

Avgifter, inkomstuppgifter, samtycke

Information om avgifter för Fritids och Annagården

Inkomstuppgift_Blankett

Länk till Alingsås Kommuns hemsida för uträkning av barnomsorgsavgift

Samtycke Adresser

Intresseanmälan ny elev

Fritids:

Fritidsinfo 2122

Fritidshemmet Linnéan 1920

Ta medlämnahemma 2122

Ordning och Trivsel:

Ordningsregler

Riktlinjer för Trivsel på Linnéskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling:

Linneskolan_Plan mot diskriminering och kränkande behandling

KORTVERSIONENLinneskolan1920 Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Samtalsunderlag Risk- och Friskfaktorer

Likabehandling 2122

Lov, Ledighet och Frånvaro: 

Läsårstider 2022/2023

Ansökan om ledighet för elev

Frånvaro 2122

Riktlinjer angående elevers frånvaro

Elevhälsan 2122

Övrigt:

Anmälan om Specialkost 2122

Modersmålsundervisning Info och anmälningsblankett från Alingsås Kommuns hemsida

Fotografering, GDPR mm 1920

GDPR_AlingsåsWaldorfskoleförening190814

Klagomål och synpunkter

Klagomålsformulär


Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Besöks- och postadress: Kungsängsgatan 5

0322-140 95 Mail info@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor för Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan och rektor på Annagården ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Lgr11 samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 20 barn och 3 medarbetare. På Annagården Waldorfförskola finns ca 21 barn och 4 medarbetare.

GDPR_AlingsåsWaldorfskoleförening190814

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Kungsängsgatan 5, 441 58 Alingsås

info@linneskolan.se