Café Linné

En lördag i november eller december träffas vi, nuvarande, gamla och blivande föräldrar och elever, liksom släktingar, vänner, grannar och andra intresserade till Café Linné.

Hösten 2018 äger Café Linné ägde rum lördag 1 december kl 10-14. TACK alla som bidragit med arbete, gåvor, bakning, inköp och framför allt: mysig samvaro!

Månaden innan Café Linné tillverkar eleverna olika fina saker, och föräldrarna bakar kakor som blir en härlig buffé.

Café Linné består av fika och prat, hantverk och lotterier, sång och information, kanske loppis, kanske andra roligheter –ett härligt ställe att mötas, helt enkelt!

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås
Besöksadress: Kungsängsgatan 5
0322-140 95    info@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor och förskolechef ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Lgr11 samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 15 barn och 2 medarbetare. På Annagården Waldorfförskola finns ca 21 barn och 4 medarbetare.

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se