Bilder

V??lkommen!

Välkommen!

Skolg??rden i vinterskrud

Skolgården i vinterskrud

Skolans dunge ??r smyckad i en v??nlig gr??nskas rika dr??kt...

Skolans dunge är smyckad
i en vänlig grönskas rika dräkt…

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Besöks- och postsadress: Alingsås Waldorfskoleförening Kungsängsgatan 5, 441 58 Alingsås

0322-140 95 – info@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor för Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan och rektor på Annagården ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Lgr11 samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 20 barn och 3 medarbetare. På Annagården Waldorfförskola finns ca 21 barn och 4 medarbetare.

GDPR_AlingsåsWaldorfskoleförening190814

Klagomål och synpunkter 2122

Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Kungsängsgatan 5, 441 58 Alingsås

info@linneskolan.se