Samverkan

Annagården Waldorfförskola

Allt vårt lärande bygger på goda nätverk!

På Annagården har vi föräldramöten 1-2 gånger per år.

Vi har föräldrasamtal om barnets utveckling 1 gång per år, och ofta även fler gånger under årets lopp.

Allmän information sätts upp på dörrarna och anslagstavlorna i entréerna. Ibland läggs information i barnens klädfack. Om man har lämnat sin mailadress kan man även få info via mail.

Vid lämning och hämtning hinner vi med lite kort info och småprat. När det behövs längre samtal bestämmer vi en tid så att vi kan prata i lugn och ro.

Annagården och Linnéskolan har ett gemensamt föräldraråd som ibland anordnar aktiviteter för alla barn och föräldrar.

Annagården Waldorfförskola
Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås
Besöksadress: Kungsängsgatan 5
0322-106 99        rektor.annagarden@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektorerna ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Läroplanen för förskolan, Lpfö98, samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

På Annagården finns ca 21 barn och 4 medarbetare. På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 15 barn och 2 medarbetare.

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se