Samverkan

Föräldrasamtal – om det enskilda barnets utveckling, 1 gång per läsår + vid behov.

Föräldramöten – om barngruppen och den pedagogiska verksamheten, 1 gång per år.

Allmän information – sätts upp på anslagstavlan i groventrén eller läggs i klädfacken samt mailas.

Vid lämning och hämtning – hinner vi med lite kort info och småprat. När det behövs längre samtal bestämmer vi en tid så att vi kan prata i lugn och ro.

Föräldrarådet har startat och håller på att forma sin verksamhet.

Annagården Waldorfförskola

Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås
Besöksadress: Kungsängsgatan 5
0322-106 99

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor och förskolechef ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi följer Skollagen och målen i Waldorfskolans kursplan ”En väg till frihet”.

På Annagården finns ca 21 barn och 4 medarbetare. På Linnéskolan finns ca 25 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 15 barn och 2 medarbetare.

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se