Kontakt

I Alingsås, på Bolltorps ängar med närhet till såväl centrum som naturområden, ligger Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan på Kungsängsgatan 5.

 

Buss  2 går smidigt från Terminalen och stannar i närheten på Bolltorpsplan.

Följ sedan Kungegårdsgatan ca 100 meter så ser du våra röda byggnader.

 

30-minuters parkeringsfickor finns på Kungegårdsgatan.

4-timmars parkering finns på Kungsängsgatan.

 

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor och förskolechef ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter den nya läroplanen för förskolan samt waldorfskolans egna kursplan “En väg till frihet”

På Annagården finns ca 21 barn och 4 medarbetare. På Linnéskolan finns ca 25 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 15 barn och 2 medarbetare.

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se