Just nu

Våren är här med snö, regn, sol och vind! Nu behövs verkligen kläder för alla möjliga väder!

Kalendarium med viktiga dagar och tider för vårterminen 2019 finner du här: Kalendarium vt19

Annagårdens Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018-2019

Vid Allmän förskola (15 tim/v) kan man köpa till plats under skolloven. Se alingsas.se eller kolla med Helena, annagarden@linneskolan.se eller helena@linneskolan.se

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

INKOMSTUPPGIFT1819Info om avgiftsgrundande inkomst

Om avgifterna på Annagården

Länk till Alingsås Kommuns hemsida för uträkning av barnomsorgsavgift

Annagårdens Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1718

Blankett för Klagomål, förslag och synpunkter

Ring gärna för mer information. 0322-106 99.

Annagården Waldorfförskola
Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås
Besöksadress: Kungsängsgatan 5
0322-106 99    annagarden@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor och förskolechef ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Läroplan för förskolan, Lpfö98, samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

På Annagården finns ca 21 barn och 4 medarbetare. På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 15 barn och 2 medarbetare.

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

annagarden@linneskolan.se