Just nu

Sommaren möter hösten, nu är vi mycket utomhus i sol och regn. Vi leker och vi skördar!

Måndag 19 augusti är det stängt pga Studiedag för personalen.

Just nu (aug 19) har vi några lediga platser kvar. Maila annagarden@linneskolan.se  eller rektorannagarden@linneskolan.se för mer information!

Från 1 juni har Alingsås Kommun ändrat barnomsorgstaxan. Nu gäller enhetstaxa, man betalar alltså för platsen, oavsett vistelsetid. Barn med rätt till allmän förskola (gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år) har även fortsättningsvis rätt till 15 timmar avgiftsfritt på skolans terminstid. Avdraget för barn med rätt till allmän förskola, och som har mer än 15 timmar, är även fortsättningsvis 30,5%

Avgiftstak

Dock högst…

Max med allmän förskola (30,5% avdrag)

Barn 1

3%

1 425 kr

990 kr

Barn 2

2%

950 kr

660 kr

Barn 3

1%

475 kr

330 kr

Kalendarium med viktiga dagar och tider för vårterminen 2019 finner du här: Kalendarium vt19

Annagårdens Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018-2019

Vid Allmän förskola (15 tim/v) kan man köpa till plats under skolloven. Se alingsas.se eller kolla med Helena, annagarden@linneskolan.se eller helena@linneskolan.se

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

INKOMSTUPPGIFT1819Info om avgiftsgrundande inkomst

Om avgifterna på Annagården  Se även ovanstående ändring, som gäller från 190502

Länk till Alingsås Kommuns hemsida för uträkning av barnomsorgsavgift

Annagårdens Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1718

Klagomålshantering: vid klagomål, vänd dig i första hand till förskolechef, helena@linneskolan.se, i andra hand till styrelsen för Alingsås Waldorfskoleförening styrelsen@linneskolan.se och i tredje hand till Alingsås Kommun www.minasidor.alingsas.se/tillsynbou

Blankett för Klagomål, förslag och synpunkter

Ring gärna för mer information. 0322-106 99.

Annagården Waldorfförskola
Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås
Besöksadress: Kungsängsgatan 5
0322-106 99    annagarden@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor och förskolechef ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Läroplan för förskolan, Lpfö98, samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

På Annagården finns ca 21 barn och 4 medarbetare. På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 15 barn och 2 medarbetare.

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

annagarden@linneskolan.se