Just nu


Nu virvlar vi med vårvindarna! Syre, sol, regn och knoppar som vill opp, opp, opp!

Sommarstängt v 28, 29, 30, 31. Anmäl behov av barnomsorg under sommarstängningen senast 11 april!

För förfrågan om lediga platser: maila rektor Birgitta Provins rektor.annagarden@linneskolan.se för mer information!

Från 1 juni 2019 har Alingsås Kommun ändrat barnomsorgstaxan. Nu gäller enhetstaxa, man betalar alltså för platsen, oavsett vistelsetid. Barn med rätt till allmän förskola (gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år) har även fortsättningsvis rätt till 15 timmar avgiftsfritt på skolans terminstid. Avdraget för barn med rätt till allmän förskola, och som har mer än 15 timmar, är även fortsättningsvis 30,5%. Inkomsttak för maxtaxan 2020 är 49 280 kr.

Avgiftstak

Dock högst…

Barn 1

3%

1 478 kr

Barn 2

2%

986 kr

 

Barn 3

1%

493 kr

 

Annagårdens Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018-2019

Vid Allmän förskola (15 tim/v) kan man köpa till plats under skolloven. Se alingsas.se eller maila till rektor.annagarden@linneskolan.se

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

Om avgifterna på Annagården  Se även ovanstående ändring, som gäller från 190502

Länk till Alingsås Kommuns hemsida för uträkning av barnomsorgsavgift

Klagomålshantering: vid klagomål, vänd dig i första hand till rektor Birgitta Provins, rektor.annagarden@linneskolan.se i andra hand till styrelsen för Alingsås Waldorfskoleförening styrelsen@linneskolan.se och i tredje hand till Alingsås Kommun www.minasidor.alingsas.se/tillsynbou

Blankett för Klagomål, förslag och synpunkter

Ring gärna för mer information. 0322-106 99.

Annagården Waldorfförskola
Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås
Besöksadress: Kungsängsgatan 5
0322-106 99    rektor.annagarden@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektorerna ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Läroplan för förskolan, Lpfö98, samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

På Annagården finns ca 21 barn och 4 medarbetare. På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 15 barn och 2 medarbetare.

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

mailto:info@linneskolan.se