Om oss

Annagården är en  waldorfförskola för barn mellan 1 och 5 år.

Dagens, veckans och årets rytm ger en trygg grund för samvaro, lek och lärande. Sånger, ramsor, rörelse, skapande och fri lek formar dagen inne i våra vackra lokaler och ute i trädgårdens grönska.

Den ekologiska, vegetariska maten tillagas på plats.

Nära Annagårdens förskola finns Linnéskolan och Fritidshemet Linnéan, vilket ger rika möjligheter till samverkan mellan barn i olika åldrar.
Förskolechef Helena Rödholm Siegrist har det övergripande ansvaret för verksamheten.

Ring gärna för mer information! 0322-106 99

annagarden@linneskolan.se

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

Annagården Waldorfförskola
Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås
Besöksadress: Kungsängsgatan 5
0322-106 99

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor och förskolechef ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi följer Skollagen och målen i Waldorfskolans kursplan ”En väg till frihet”.

På Annagården finns ca 21 barn och 4 medarbetare. På Linnéskolan finns ca 25 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 15 barn och 2 medarbetare.

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se