Annagården Waldorfförskola i Alingsås
Förskola för 1-5 år
Välkommen till Annagårdens gemenskap! Årets fester bildar hållpunkter i vardagen och förbereds noggrant med sång, pyssel, lek, drama och bakning. Dagens, veckans och årets rytm ger en trygg grund för samvaro,
lek och lärande. Sånger, ramsor, rörelse, skapande och fri lek formar dagen inomhus och ute i trädgårdens grönska.

Annagården Waldorfförskola
Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås
Besöksadress: Kungsängsgatan 5
0322-106 99     annagarden@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor och förskolechef ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Läroplan för förskolan, Lpfö98, samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

På Annagården finns ca 21 barn och 4 medarbetare. På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 15 barn och 2 medarbetare.

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

annagarden@linneskolan.se