Linnéskolan

“Inga underverk är större än de minsta”

…som Carl von Linné sade.

De orden har följt oss sedan Linnéskolan startade 1996.

Ett annat bra Linné-motto är:

Omnia mirari etiam tritissima.

Förundras över allt, även över det mest vardagliga.

Vår F-9-skola och vårt fritidshem har alltsedan starten haft en ekologisk profil.

Vi gillar, precis som Linné, att se med förundran på världen

samtidigt som vi lär oss mycket om sammanhangen i naturen

och om gemenskapens viktiga vävar.

Nyfikenhet, undran och eget skapande är bra utgångspunkter för lärandet!

Skolan har ca 35 elever som samarbetar i 3 olika åldersblandade grupper i klass F-9.

Här ser du vad som är på gång JUST NU

Vi välkomnar nya elever

Ibland är det inte möjligt att börja direkt; det ser lite olika ut i olika grupper. Men då går det bra att ställa sitt barn i kö. Ring gärna om du vill veta mer! Kom gärna och hälsa på!

För barn som ska börja förskoleklass och skola lite längre fram går det bra att ställa dem i kö så snart de är födda.

Här finner du intresseanmälan ny elev

För mer info, maila rektor@linneskolan.se

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås

Besöksadress: Kungsängsgatan 5

0322-140 95 Mail info@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor för Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan och rektor på Annagården ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Lgr11 samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 20 barn och 3 medarbetare. På Annagården Waldorfförskola finns ca 21 barn och 4 medarbetare.

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening190814

Klagomål och synpunkter

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se