Linnéskolan

 Information kopplad till Coronapandemin

Linnéskolan följer Folkhälsomyndighetens och kommunens rekommendationer: Alla som är sjuka med luftvägssymtom uppmanas att hålla sig hemma från jobb och skola. Detta innebär i klartext att det är viktigt att barn som har feber och hosta, stannar hemma, med en gång, och tills de är helt friska. Samt att föräldrar med symptom inte vistas  vid skola och förskola. Givetvis gäller samma strikta regler all vår personal.

I övrigt gäller: Undvik ta i hand, kramas, ge kindpussar.

Följ utvecklingen på:

Folkhälsomyndigheten

Skolverket

Alingsås kommun

*  *  *

Här ser du vad som är på gång JUST NU

*  *  *

Vi har samma läsårstider som övriga skolor i Alingsås Kommun

Läsår 2021/2022

Skolan och förskoleklassen startar måndagen den 16/8 och slutar fredagen den 10/6. Dessa dagar är fritids stängt.

Höstlovet under hösten 2021 är vecka 44.

Höstterminen slutar fredagen den 21/12.

Jullov: Fritids har öppet vardagar under jullovet vid behov – meddela behov 1 månad i förväg.

Vårterminen startar tisdagen den 11/1.

Sportlovet under våren 2022 är vecka 7.

Påsklovet under våren 2022 är vecka 15.

Vårterminen slutar fredagen den 10/6.

Sommarfritids startar den 14/6. Meddela behov senast 11/4!

Övriga lov- och studiedagar i grundskolan under läsåret är: 21/9, 1/3, 20/5 och 27/5.

Halv studiedag från kl 12.00: 3/9, 26 /10, 26 /11, 14 /12. Fritids har öppet, meddela behov i förväg

(Under lov- och enstaka studiedagar bedrivs ingen skola eller fritids men fritids är oftast öppet hela dagen under de stora loven. Komihåg att meddela behov i god tid.)

*  *  *

Till föräldrar och vårdnadshavare

Carin Odell är tillförordnad rektor och kommer att ha rektorstid på tisdagar från kl 12.30.

Rektor nås på rektor@linneskolan.se eller på 0735-224458.

Hör gärna av er via mail eller telefon.

Med vänliga hälsningar Carin Odell

Tel 0735-351357 mail: rektor@linneskolan.se

*  *  *

Vi välkomnar nya elever

Ibland är det inte möjligt att börja direkt; det ser lite olika ut i olika grupper. Men då går det bra att ställa sitt barn i kö. Ring gärna om du vill veta mer! Kom gärna och hälsa på!

För barn som ska börja förskoleklass och skola lite längre fram går det bra att ställa dem i kö så snart de är födda.

Här finner du intresseanmälan ny elev

För mer info, maila rektor@linneskolan.se


Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås

Besöksadress: Kungsängsgatan 5

0322-140 95 Mail info@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor för Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan och rektor på Annagården ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Lgr11 samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 20 barn och 3 medarbetare. På Annagården Waldorfförskola finns ca 21 barn och 4 medarbetare.

GDPR_AlingsåsWaldorfskoleförening190814

Klagomål och synpunkter 2122

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se