Anmälan

Vi välkomnar nya elever i klass 1-9!

 

Ring gärna om du vill veta mer, eller om du vill komma och hälsa på!

Här finner du anmälningsblanketten.

 

Huvudman för Linnéskolan, Fritidshemmet Linnéan och Annagården Waldorfförskola är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor och förskolechef ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi följer Skollagen och målen i Waldorfskolans kursplan ”En väg till frihet”.

På Annagården finns ca 21 barn och 4 medarbetare. På Linnéskolan finns ca 28 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 15 barn och 2 medarbetare.