Anmälan

Vi välkomnar nya elever!

Ibland är det inte möjligt att börja direkt; det ser lite olika ut i olika grupper. Men då går det bra att ställa sitt barn i kö. Ring gärna om du vill veta mer! Kom gärna och hälsa på!

För barn som ska börja förskoleklass och skola lite längre fram går det bra att ställa dem i kö så snart de är födda.

För frågor, maila rektor@linneskolan.se

Här finner du intresseanmälan ny elev

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Besöks- och postadress: Alingsås Waldorfskoleförening, Kungsängsgatan 5, 441 58 Alingsås.

0322-140 95 Mail info@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor för Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan och rektor på Annagården ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Lgr11 samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 20 barn och 3 medarbetare. På Annagården Waldorfförskola finns ca 21 barn och 4 medarbetare.

GDPR_AlingsåsWaldorfskoleförening190814

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening, Kungsängsgatan 5, 441 58 Alingsås.

info@linneskolan.se