Hem

Högstadiet på Linnéskolan tar paus efter sommaren

Alingsås Waldorfskoleförenings styrelse beslutade före årsskiftet att högstadiet på Linnéskolan ska ta paus från och med start av läsåret 2021/2022. Det innebär att vi inte kommer ha något högstadium vid skolstart i augusti i år. Direkt berörda är de elever som nu går i årskurs 7 och 8.

Det finns flera orsaker till att vi pausar verksamheten, men främst handlar det om bristande elevunderlag på högstadiet.

En facklig förhandling gällande omorganisationen pågår. Personalen informerades den 8 januari. Och onsdagen den 13 januari fick vi de fackliga representanternas tillåtelse att informera föräldrar och vårdnadshavare. Dagen efter nådde vi samtliga direkt berörda familjer per telefon. Övriga meddelades per brev hem.

Vi kommer kontinuerligt hålla personal, föräldrar och elever informerade om faktorer som kan påverka övrig verksamhet.

Med hopp om förståelse för den uppkomna situationen.

Carin Odell, ordförande i AWF och Osborn Bladini rektor

*   *   *

Information kopplad till Coronaepidemin

Linnéskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

Följ utvecklingen på:

Folkhälsomyndigheten

Skolverket

Alingsås kommun

Här ser du vad som är på gång JUST NU

Vi har samma tider som övriga skolor i Alingsås Kommun

Läsår 2020/2021

Skolan och förskoleklassen startar tisdagen 18/8 och slutar torsdagen den 10/6.

Höstlovet under hösten 2020 är vecka 44.

Höstterminen slutar fredag den 18/12.

Vårterminen startar måndagen den 11/1.

Sportlovet under våren 2021 är vecka 7.

Påsklovet under våren 2021 är vecka 14.

Övriga lov- och studiedagar i grundskolan under läsåret är: 24/9, 9/3, 14/5 och 21/5. (Under lov- och studiedagar bedrivs ingen skola, men fritids är öppet hela dagen).

Vi välkomnar nya elever

Ibland är det inte möjligt att börja direkt; det ser lite olika ut i olika grupper. Men då går det bra att ställa sitt barn i kö. Ring gärna om du vill veta mer! Kom gärna och hälsa på!

För barn som ska börja förskoleklass och skola lite längre fram går det bra att ställa dem i kö så snart de är födda.

Här finner du anmälningsblanketten.

För frågor, maila rektor@linneskolan.se

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås

Besöksadress: Kungsängsgatan 5

0322-140 95 Mail info@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor för Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan och rektor på Annagården ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Lgr11 samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Linnéskolan finns ca 35 elever och 8 lärare med olika tjänstgöringsgrad. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 20 barn och 3 medarbetare. På Annagården Waldorfförskola finns ca 21 barn och 4 medarbetare.

GDPR_Alingsas Waldorfskoleforening 190814

Klagomål och synpunkter

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se