Linnéskolan välkomnar nya elever i alla klasser

När Linnéskolan nu blir en F-6-skola och tar emot elever från förskolan upp till årskurs sex öppnar sig många nya möjligheter. När skolan krymper på längden kan vi börja växa på bredden.

Inriktningen på yngre åldrar ger oss mer utrymme att satsa på waldorfpedagogiken. Alla våra klasslärare är utbildade waldorfpedagoger med mångårig erfarenhet. De är vana vid att arbeta med hela människan i fokus. Tanke, känsla och vilja samverkar. Teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete integreras. Undervisningen ger näring för hela personligheten och reduceras aldrig till enbart inlärning.

I vår nya kostym kommer vi dessutom att bli ännu bättre på att möta elevernas behov tidigt. Våra olika skolprofessioner, lärare, specialpedagog, kurator och skolsköterska möter dagligen elever i alla åldrar och fångar upp frågor och problem. Och där det behövs tar vi ytterligare hjälp av till exempel skolläkare och skolpsykolog.

Under år 2020 skapade vi en stark organisation med en stor professionalitet att möta alla slags elever och deras behov. I år har vi ytterligare vässat våra rutiner och fortsätter personalfortbildningen genom samverkan med en extern handledare. Vi har en pågående samverkan med SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) på strategisk nivå. Och vi har dialog med andra waldorfskolor i regionen för att dra lärdom av deras erfarenheter

Vi är glada åt att med öppna armar välkomna nya elever redan nu i vår!

Du som har ditt barn på Linnéskolan och som tycker vi gör ett bra jobb. Tipsa gärna vänner och bekanta om oss.

Så här går det till att börja på Linnéskolan:

Förälder eller vårdnadshavare skickar ett mail till rektor eller biträdande rektor. Vi ringer upp och samtalar lite om barnet och dess behov. Finns det plats i lämplig klass så bokar vi ett besök. Faller detta väl ut kan vi arrangera en prova-på-period på några dagar eller en vecka. Därefter bestämmer ni er. Just nu har vi inga särskilda antagningsperioder, utan kan ta emot löpande.

Med vänliga hälsningar

Carin Odell – biträdande rektor                Osborn Bladini – rektor

carin@linneskolan.se                              rektor@linneskolan.se

PS. Visst saknar vi våra kära högstadieelever. Men det är toppen att ni så snabbt hittade nya skolor. Och vi gläder oss åt alla rapporter vi får från er att ni trivs med era nya kamrater.

*   *   *

Information kopplad till Coronaepidemin

Linnéskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

Följ utvecklingen på:

Folkhälsomyndigheten

Skolverket

Alingsås kommun

Här ser du vad som är på gång JUST NU

Vi har samma tider som övriga skolor i Alingsås Kommun

Läsår 2020/2021

Skolan och förskoleklassen startar tisdagen 18/8 och slutar torsdagen den 10/6.

Höstlovet under hösten 2020 är vecka 44.

Höstterminen slutar fredag den 18/12.

Vårterminen startar måndagen den 11/1.

Sportlovet under våren 2021 är vecka 7.

Påsklovet under våren 2021 är vecka 14.

Övriga lov- och studiedagar i grundskolan under läsåret är: 24/9, 9/3, 14/5 och 21/5. (Under lov- och studiedagar bedrivs ingen skola, men fritids är öppet hela dagen).

Vi välkomnar nya elever

Ibland är det inte möjligt att börja direkt; det ser lite olika ut i olika grupper. Men då går det bra att ställa sitt barn i kö. Ring gärna om du vill veta mer! Kom gärna och hälsa på!

För barn som ska börja förskoleklass och skola lite längre fram går det bra att ställa dem i kö så snart de är födda.

Här finner du anmälningsblanketten.

För frågor, maila rektor@linneskolan.se

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås

Besöksadress: Kungsängsgatan 5

0322-140 95 Mail info@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor för Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan och rektor på Annagården ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Lgr11 samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Linnéskolan finns ca 35 elever och 8 lärare med olika tjänstgöringsgrad. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 20 barn och 3 medarbetare. På Annagården Waldorfförskola finns ca 21 barn och 4 medarbetare.

GDPR_Alingsas Waldorfskoleforening 190814

Klagomål och synpunkter

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se