Hem

FRÅN REKTORN

Tyvärr har Coronapandemin inte givit vika. Läs de uppdaterade riktlinjerna för barnomsorg och grundskola i länken nedan från Alingsås kommun. Se särskilt informationen om hur föräldrar/vårdnadshavare som är sjuka kan agera när de hämtar eller lämnar sina barn.

Här följer några nyheter i mer positiv anda:

Under oktober har det äntligen blivit klart med en ny skolläkare som ersätter Kristian Holmberg. Ny skolläkare är Christian Madsen. Han arbetar som distriktsläkare i Partille kommun. Christian är uppvuxen i Köpenhamn och har där gått i Rudolf Steinerskola under sin skoltid. Christian har ett intresse för antroposofisk medicin, men kommer förstås att fungera som vanlig skolläkare och göra de undersökningar på eleverna som behövs.

Vi har också fått en ny administratör som arbetar på 20% på båda enheterna. Hon heter Karin Bergdahl. Vi välkomnar henne till Linnéskolan och Annagården.

Specialpedagogen Jenny har under terminens första månader gjort ett viktigt arbete med att testa och kartlägga elever som har behov av särskilt stöd. Detta arbete är avslutat för en del elever och pågår för andra. Målet är att testerna ska vägleda pedagoger och ledning i vad dessa elever behöver för att kunna tillgodogöra sig undervisningen på ett effektivt sätt.

Vår skolsköterska och kurator Charlotte gör ett viktigt arbete när hon träffar elever och håller kontakt med föräldrar. Flera elever går på kontinuerliga samtal hos Charlotte.

Handledningen med enhetschefen från Magelungen, Oskar Hill löper på med en halvdag var fjärde vecka. Vi är mycket nöjda med handledning och lärarna vittnar om att de redan fått vissa viktiga redskap för att bättre bemöta elever med särskilda behov.

De föräldrar som inte redan fått inbjudan till utvecklingssamtal kommer få det av klasslärarna inom kort (åk 1 – 9) Inför dessa kommer ni också att få omdömen hemskickade. Under samtalet kommer föräldrar, elev och lärare att tillsammans skriva en utvecklingsplan (IUP) som är ett slags framåtsyftande planering för hur eleven ska kunna uppnå kunskapsmålen.

Under oktober har jag som rektor varit med i skolan en dag i veckan och jobbat hemifrån resten (tisdag-torsdag). Jag har inte träffat så många elever, men under möten med lärare har jag kunnat njuta av fantasieggande och spännande material som lärare och elever kontinuerligt skapat. De kreativa alster som jag sett på väggarna i klassrummen har gett mig möjlighet att ställa nyfikna frågor om arbetet och om waldorfpedagogiken. Jag får ständigt olika vittnesmål om hur lärarna gör ett fantastiskt fint arbete med eleverna och hur de genom hantverk, berättelser och skapande övningar stimulerar deras fantasi och ökar deras kunskaper.

Nu när coronarestriktionerna stramas åt igen, kommer jag tyvärr inte öka min närvaro på skolan. Men även om inte pandemin tycks vara i avtagande så är vaccinet snart inom räckhåll. Jag ser fram emot den dag vi kan börja vaccineras mot Covid 19.

Sist men inte minst gläder vi oss åt att den nya ”tårtbiten” är färdigbyggd, som binder ihop Linnéskolans båda byggnader på ett fint sätt. Tårtbiten ger skolan ett lyft rent visuellt, men blir också en fin estrad för avslutningar och andra tillfällen då en scen kan behövas på skolgården. Vi tackar Kristian och Luis som lett detta arbete och som haft Tim i åk 9 till sin hjälp.

Med hopp om en fortsatt fin höst

Med vänliga hälsningar Osborn Bladini, rektor Linnéskolan Tel 0735-351357 mail: rektor@linneskolan.se

*   *   *

Information kopplad till Coronaepidemin

Linnéskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

Följ utvecklingen på:

Folkhälsomyndigheten

Skolverket

Alingsås kommun

Här ser du vad som är på gång JUST NU

Vi har samma tider som övriga skolor i Alingsås Kommun

Läsår 2020/2021

Skolan och förskoleklassen startar tisdagen 18/8 och slutar torsdagen den 10/6.

Höstlovet under hösten 2020 är vecka 44.

Höstterminen slutar måndag den 21/12.

Vårterminen startar måndagen den 11/1.

Sportlovet under våren 2021 är vecka 7.

Påsklovet under våren 2021 är vecka 14.

Övriga lov- och studiedagar i grundskolan under läsåret är: 24/9, 9/3, 14/5 och 21/5. (Under lov- och studiedagar bedrivs ingen skola, men fritids är öppet hela dagen).

Vi välkomnar nya elever

Ibland är det inte möjligt att börja direkt; det ser lite olika ut i olika grupper. Men då går det bra att ställa sitt barn i kö. Ring gärna om du vill veta mer! Kom gärna och hälsa på!

För barn som ska börja förskoleklass och skola lite längre fram går det bra att ställa dem i kö så snart de är födda.

Här finner du anmälningsblanketten.

För frågor, maila rektor@linneskolan.se

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås

Besöksadress: Kungsängsgatan 5

0322-140 95 Mail info@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor för Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan och rektor på Annagården ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Lgr11 samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 20 barn och 3 medarbetare. På Annagården Waldorfförskola finns ca 21 barn och 4 medarbetare.

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening190814

Klagomål och synpunkter

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se