Hem

FRÅN REKTORN

Vi välkomnar en ny specialpedagog, Jenny Engdahl till vår arbetsgemenskap på Linnéskolan. Hon kommer jobba deltid hos oss och samverka med EHT-teamet.

Nytt är också att vår skolsköterska Lotta Cronander Lindh även arbetar som kurator hos oss. Det är vi glada för. Hennes direkttel är 0735-362161. Lotta jobbar vanligtvis tisdagar och onsdagar.

Under förberedelseveckan har jag varit på plats här på skolan och haft det stora nöjet att arbeta ihop med all personal. Vi har tillsammans vässat strategier, fixat lokalerna och lagt schema. Jag kan intyga att entusiasmen är stor och humöret är på topp inför höstterminsstarten.

Från och med terminsstart kommer jag under större delen av tiden jobba hemifrån igen. Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten kvarstår och efter utvärdering med personalen i slutet av förra terminen har vi konstaterat att det gått bra att hålla kontakterna via telefon och Skype.

Mina arbetstider som rektor på 50% kommer vara ungefär de vanliga: Tisdag och torsdag 09.00 – 15.30 Onsdagar 9 – 17.30. Måndag och fredag stängt.

Jag kommer kunna medverka via telefon eller via Skype på alla möten. Jag kommer fortsätta kontakterna med er föräldrar och med myndigheter som vanligt. Hör gärna av er via mail eller telefon.

Carin Odell är fortsatt biträdande rektor och finns på plats på skolan. Hon har fått ett nytt rektorsnummer som är 0735-224458 (ska vara inkopplad v. 35)

Med vänliga hälsningar Osborn Bladini, rektor Linnéskolan Tel 0735-351357 mail: rektor@linneskolan.se

*   *   *

Information kopplad till Coronaepidemin

Linnéskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

Följ utvecklingen på:

Folkhälsomyndigheten

Skolverket

Alingsås kommun

Här ser du vad som är på gång JUST NU

Vi har samma tider som övriga skolor i Alingsås Kommun

Läsår 2020/2021

Skolan och förskoleklassen startar tisdagen 18/8 och slutar torsdagen den 10/6.

Höstlovet under hösten 2020 är vecka 44.

Höstterminen slutar måndag den 21/12.

Vårterminen startar måndagen den 11/1.

Sportlovet under våren 2021 är vecka 7.

Påsklovet under våren 2021 är vecka 14.

Övriga lov- och studiedagar i grundskolan under läsåret är: 24/9, 9/3, 14/5 och 21/5. (Under lov- och studiedagar bedrivs ingen skola, men fritids är öppet hela dagen).

Vi välkomnar nya elever

Ibland är det inte möjligt att börja direkt; det ser lite olika ut i olika grupper. Men då går det bra att ställa sitt barn i kö. Ring gärna om du vill veta mer! Kom gärna och hälsa på!

För barn som ska börja förskoleklass och skola lite längre fram går det bra att ställa dem i kö så snart de är födda.

Här finner du anmälningsblanketten.

För frågor, maila rektor@linneskolan.se

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås

Besöksadress: Kungsängsgatan 5

0322-140 95 Mail info@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor för Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan och rektor på Annagården ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Lgr11 samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 20 barn och 3 medarbetare. På Annagården Waldorfförskola finns ca 21 barn och 4 medarbetare.

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening190814

Klagomål och synpunkter

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se