Trevlig Sommar!

Ett efterlängtat sommarlov börjar för alla elever på Linnéskolan. Även för de barn som fortsätter en tid på fritids så ser dagarna annorlunda ut. Skolbänkarna byts mot mer lek och fria aktiviteter. Och i det omgivande samhället skingras långsamt men stadigt mörkret som omgivit oss alla denna tunga corona-tid.

Tyvärr fick vi inte heller detta år ha gemensam sommaravslutning. Det globala viruset satte stopp och gjorde att myndigheterna beslutade att avslutning ska ske i klassrummet med respektive lärare.

Från och med augusti i år blir Linnéskolan en F – 6 skola på riktigt. Med hjälp av de annonser vi har ute i lokalpressen hoppas vi på att utöka antalet elever i klasserna. Utifrån nuvarande elevunderlag kommer vi ha en F-1 klass, en 2-3 klass och en 4-5-6 klass. Samtliga lärare som ansvarat för dessa klasser blir kvar på skolan.

Vi tackar samtidigt lärarna Fanny och Ruedi för det gedigna arbete de gjort under många år på skolan och önskar dem lycka till. Jessica kommer heller inte att finnas med vid skolstart, eftersom hon tagit tjänstledigt och ska börja studera. Tack Jessica för din fina insats!

Själv går jag i pension den förste juli. Det är ett beslut som vuxit fram under våren. Linnéskolan har varit en underbart kreativ arbetsplats att arbeta på. Och jag är uppriktigt ledsen att lämna skolan efter bara 1,5 år. Corona-restriktionerna har ju gjort att jag inte kunnat ha den kontakt med elever som jag önskat. Men jag har haft regelbunden kontakt med många av er föräldrar. Och förstås med skolans fina och kompetenta personal. Att jag väljer att gå i pension just nu har personliga orsaker som handlar om mig och min familj.

Carin Odell blir tillförordnad rektor från och med den förste juli. Vi har gemensamt gjort upp en plan för hur rutiner och strukturer ska fungera i höst. Detta kommer Carin att berätta mer om senare.

Skolan startar igen måndagen den 16 augusti.

Med önskan om ett härligt sommarlov för alla barn och en underbar semester för personal och föräldrar på Linnéskolan.

Osborn Bladini – rektor 

*  *  *

Info kopplad till waldorfpedagogiken och hur elev kan söka till skolan

Linnéskolan följer den värdegrund som förmedlas i Skollagen (2010:800) och i den statliga läroplanen för grundskolan (Lgr 11) samt läroplan för förskolan (Lpfö 18). Dessa dokument är överordnade Waldorfskolornas läroplan En väg till frihet.

Så här går det till att börja på Linnéskolan:

Förälder eller vårdnadshavare skickar ett mail eller ringer. Vi samtalar lite om barnet och dess behov. Finns det plats i lämplig klass så bokar vi ett besök. Faller detta väl ut kan vi arrangera en prova-på-period på några dagar eller en vecka om terminen fortfarande pågår.

Intresserad? Kontakta Carin Odell  0735-224458

carin@linneskolan.se

*   *   *

Information kopplad till Coronaepidemin

Linnéskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

Följ utvecklingen på:

Folkhälsomyndigheten

Skolverket

Alingsås kommun

Här ser du vad som är på gång JUST NU

Vi har samma tider som övriga skolor i Alingsås Kommun

Läsår 2020/2021

Skolavslutning är fredagen den 11/6 (läsårets sista dag) Närmare info delas ut av klasslärarna.

Höstlovet under hösten 2020 är vecka 44.

Höstterminen slutar fredag den 18/12.

Vårterminen startar måndagen den 11/1.

Sportlovet under våren 2021 är vecka 7.

Påsklovet under våren 2021 är vecka 14.

Övriga lov- och studiedagar i grundskolan under läsåret är: 24/9, 9/3, 14/5 och 21/5.

Vi välkomnar nya elever

Ibland är det inte möjligt att börja direkt; det ser lite olika ut i olika grupper. Men då går det bra att ställa sitt barn i kö. Ring gärna om du vill veta mer! Kom gärna och hälsa på!

För barn som ska börja förskoleklass och skola lite längre fram går det bra att ställa dem i kö så snart de är födda.

Här finner du anmälningsblanketten.

För frågor, maila rektor@linneskolan.se

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås

Besöksadress: Kungsängsgatan 5

0322-140 95 Mail info@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor för Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan och rektor på Annagården ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Lgr11 samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Linnéskolan finns ca 35 elever och 8 lärare med olika tjänstgöringsgrad. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 20 barn och 3 medarbetare. På Annagården Waldorfförskola finns ca 21 barn och 4 medarbetare.

GDPR_Alingsas Waldorfskoleforening 190814

Klagomål och synpunkter

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se