Hem

 ”Inga underverk är större än de minsta”

…som Carl von Linné sade.
De orden har följt oss sedan Linnéskolan startade 1996.

Ett annat bra Linné-motto är:
Omnia mirari etiam tritissima.
Fförundras över allt, även över det mest vardagliga.

Vår skola har alltsedan starten haft en ekologisk profil.
Vi gillar, precis som Linné, att se med förundran på världen
samtidigt som vi lär oss mycket om sammanhangen i naturen
och om gemenskapens viktiga vävar.
Nyfikenhet, undran och eget skapande är bra utgångspunkter för lärandet!

Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan

Postadress: Box 408, 441 28 Alingsås
Besöksadress: Kungsängsgatan 5
0322-140 95    info@linneskolan.se

Huvudman för Annagården Waldorfförskola, Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Rektor och förskolechef ansvarar tillsammans med kollegierna för den dagliga pedagogiska verksamheten.

Vi arbetar efter Lgr11 samt Waldorfskolans kursplan “En väg till frihet”.

På Linnéskolan finns ca 35 elever och 4 lärare. På Fritidshemmet Linnéan finns ca 15 barn och 2 medarbetare. På Annagården Waldorfförskola finns ca 21 barn och 4 medarbetare.

GDPRAlingsåsWaldorfskoleförening

©Hemsida, texter samt bilder där inte annat anges

Alingsås Waldorfskoleförening Box 408 441 28 Alingsås

info@linneskolan.se